Draag bij

Wie vernieuwende wetenschap wil blijven bedrijven, moet investeren. In gebouwen, laboratoria, apparatuur, maar bovenal in mensen: studenten, docenten en onderzoekers, uit alle delen van de wereld. Gelukkig hebben wij daarbij door de eeuwen heen altijd kunnen rekenen op de steun van alumni en anderen die zich betrokken voelen bij onze universiteit.

De Universiteit Utrecht kent het Utrechts Universiteitsfonds dat zich op de fondsenwerving voor de universiteit richt. Opgericht in 1886 is het Utrechts Universiteitsfonds het oudste Universiteitsfonds van Nederland. Het fonds is van oudsher de plek waar alumni, studenten en medewerkers samenkomen om zich sterk te maken voor een bloeiend Utrechts academisch klimaat. Het fonds steunt studentenactiviteiten en maakt bijzondere voorzieningen mogelijk voor wetenschap en onderwijs waar overheidsfinanciering niet in voorziet.

Het Utrechts Universiteitsfonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat uw gift volledig ten goede komt aan het doel waaraan u geeft.

IBAN

NL43 INGB 0000 0144 75

RSIN / FISCAAL NUMMER

26.10.577