Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

ECENT en ELWIeR conferentie 2018

Op vrijdag 18 mei 2018 organiseren ECENT en ELWIeR samen de jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders. Informatie over programma en inschrijving vindt u hier.

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

17 november 2017
Het Honours Traject Utrecht (HTU) is een samenwerking tussen de Brede School Academie, vier VO-scholen, U-Talent en de Universiteit Utrecht...
17 november 2017
Een hoge delegatie van het ministerie van OCW deed tijdens een werkbezoek aan de Universiteit Utrecht op 15 november....
26 oktober 2017
Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat docenten met Lesson Study (vak)didactische en pedagogische kennis en inzichten opdoen...
26 oktober 2017
Goede scholing en begeleiding van beginnende én ervaren docenten is van belang om de onderwijskwaliteit op peil te houden...
20 oktober 2017
In MERIA werken partners uit vier landen, Nederland, Denemarken, Slovenië en Kroatië, aan het verbeteren van ons wiskundeonderwijs...
13 oktober 2017
In september bracht Wouter van Joolingen een bezoek aan de Nanyang Technological University (NTU) en diverse scholen in Singapore...
12 oktober 2017
Op 11 september jl. heeft de promotie plaatsgevonden van buitenpromovenda Corine Vis...
12 oktober 2017
De senaatszaal van het Academiegebouw was afgeladen toen Fedde Benedictus daar op 13 juli zijn proefschrift verdedigde...

Pagina's

RSS