U-Talent

U-Talent is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht (waaronder de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen en de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen), de Hogeschool Utrecht en meer dan 40 partnerscholen uit de regio Utrecht. Het doel van U-Talent is om het regionale bètaonderwijs in het VO én in de bachelor van  het HO te versterken en de aansluiting tussen VO en HO te verbeteren. Het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht is penvoerder van U-Talent.

Zie verder:

U-Talent