Hans Freudenthal

Hans Freudenthal

Hans Freudenthal

Het instituut ontleent zijn naam aan de Duits-Nederlandse hoogleraar Hans Freudenthal (1905-1990). Vanaf 1946 bezette Freudenthal de leerstoel 'Theoretische en Toegepaste Wiskunde' bij de Universiteit Utrecht. Hij leverde wezenlijke wetenschappelijke bijdragen aan de topologie, geometrie en de theorie van Lie-groepen.
Als onderwijzer verwierf hij internationale faam als geestelijk vader van het realistisch wiskundeonderwijs. "Wiskunde leren door herontdekking" was zijn motto.

Lees meer over Freudenthal