ECENT

Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek (penvoerder Freudenthal Instituut) 

ECENT helpt lerarenopleiders in het uitwisselen van praktijkervaringen, opleidingsplannen en onderzoeksresultaten. Het helpt studenten in hun opleiding en docenten in hun professionele ontwikkeling. De 3 speerpunten van ECENT zijn: Professionalisering; Leergemeenschappen; Expertisesysteem

Ecent website