Over Dynamics of Youth

Dynamics of Youth investeert in onze toekomst. Met maatschappelijke vraagstukken als inspiratie bundelen onderzoekers uit diverse disciplines hun expertise. Samen zoeken ze antwoorden op cruciale vragen voor toekomstige generaties. Op welke manieren bepaalt het samenspel tussen biologie en omgeving hoe kinderen leren functioneren in onze samenleving?

Dynamics of Youth community platform

Binnen Dynamics of Youth onderzoeken wetenschappers uit alle vakgebieden hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen in onze veranderende samenleving. Op dit platform vind je diepgaande informatie die relevant kan zijn voor onderzoekers binnen en buiten de Universiteit Utrecht, subsidieverstrekkers, beleidsmakers en maatschappelijke stakeholders. We delen op dit platform informatie over financieringsmogelijkheden, strategische plannen, activiteiten van onze onderzoeksgemeenschappen en onze impactgebieden waarin we ons richten op het verbinden van wetenschap en maatschappij. Naast dit Community Platform hebben we ook een openbare website in het Nederlands en Engels waar je meer te weten kunt komen over actuele onderzoeksthema's.

Dynamics of Youth community platform