Over Dynamics of Youth

Dynamics of Youth investeert in onze toekomst. Met maatschappelijke vraagstukken als inspiratie bundelen onderzoekers uit diverse disciplines hun expertise. Samen zoeken ze antwoorden op cruciale vragen voor toekomstige generaties. Op welke manieren bepaalt het samenspel tussen biologie en omgeving hoe kinderen leren functioneren in onze samenleving?