NWO Impact Explorer-subsidie voor onderzoek naar lesgeven in het digitaliserende klaslokaal

Dr. Niels Kerssens. Foto: Ed van Rijswijk
Dr. Niels Kerssens. Foto: Ed van Rijswijk

Niels Kerssens ontvangt een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het subsidieprogramma Impact Explorer. In zijn project Reinforcing Teacher Autonomy in Digital Classrooms verkent Kerssens hoe de professionele autonomie van leerkrachten in het digitaliserende basisonderwijs kan worden versterkt.

Kritische digitale geletterdheid

“Dankzij deze beurs kan ik, samen met de IPABO en de Marnix Academie, een belangrijke eerste stap zetten in het ontwikkelen van onderwijs in kritische digitale geletterdheid bij Nederlandse lerarenopleidingen”, vertelt Kerssens. Onderwijs dat volgens hem van groot belang is voor de ondersteuning van de professionele autonomie van (aankomende) leerkrachten. “Professionals in het digitaliserende klaslokaal moeten verantwoord kunnen omgaan met bijvoorbeeld een toenemende stroom aan digitale leermiddelen met AI. Die zullen hun ruimte steeds verder onder druk zetten.”

Kerssens’ project heeft drie doelstellingen: 1) publieke stakeholders bewust maken van de urgentie en relevantie van kritisch digitaal geletterdheidsonderwijs voor leerkrachten; 2) het ophalen van inzichten over de inhoud en duurzame inbedding van dit onderwijs; en 3) het verkennen van de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen stakeholders in de toekomstige ontwikkeling en implementatie van dit onderwijs.