Digitale autonomie in onderwijs: de impact van AI

GDS Webinar

tot

Hoe behoudt de publieke onderwijssector zeggenschap en hoe blijven we eigenaar van ‘ons’ onderwijs? Onderwijsorganisaties worden namelijk steeds afhankelijker van de platforms en AI-infrastructuur van grote techbedrijven en dat is niet zonder gevolgen. Hoe houden bestuurders, schoolleiders en leraren grip op onderwijs en pedagogiek in deze platformgedreven AI-transitie? Daarover organiseren Kennisnet en de Universiteit Utrecht een webinar. Met onder meer mediawetenschapper dr. Ben Williamson (University of Edinburgh).

Voor wie

Onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, ict-professionals en onderwijsprofessionals die zich bezighouden met artificial intelligence, educatieve technologie en publieke regie. Of die zich willen verdiepen in deze onderwerpen.

Programma

  • 15:30 – 15:40 – Introductie door dr. Niels Kerssens (Universiteit Utrecht) en Remco Pijpers (Kennisnet)
  • 15:40 – 16:00 – Lezing van mediawetenschapper dr. Ben Williamson over de grootschalige invoering van AI-toepassingen die hij ziet in het publieke onderwijs
  • 16:00 – 16:30 – Reactie van prof. dr. José van Dijck (Universiteit Utrecht), Jan Kees Meindersma (college van bestuur Carmel) en Theresa Song Loong (Kennisnet)
  • 16:30 – 17:00 – Gesprek en discussie, gemodereerd door Remco Pijpers

Wat speelt er?

  • Er komen steeds meer leermiddelen die kunstmatige intelligentie gebruiken. Hoe precies, dat is lang niet altijd duidelijk en ook de invloed en rol van de bigtech-platforms (Amazon, Microsoft, Google) is daarbij niet helder. Welke invloed hebben deze systemen op een school en wat betekent het voor de vorming van kinderen?
  • ‘Educatieve AI’ maakt gebruik van enorm veel data in ondoorzichtige algoritmische modellen. Deze dataficatie roept vragen op over transparantie en accountability. Welke educatieve en pedagogische besluiten neemt zo'n model? En belangrijker, op welke gegevens en criteria zijn ze gebaseerd?
  • Er is sprake van ‘industrialisatie van artificial intelligence’. Daarbij raken AI en big tech innig met elkaar verbonden. Educatieve AI kan niet zonder de digitale cloudinfrastructuur en investeringen van big tech. Deze afhankelijkheid is problematisch en zet de soevereiniteit van de sector en onderwijsorganisaties onder druk.
  • De ontwikkeling van AI leidt op die manier tot een herinrichting van de leermiddelenmarkt. Educatieve uitgevers en grote techbedrijven slaan strategisch de handen ineen, zoals onlangs gebeurde bij Microsoft en Sanoma Learning.

Sprekers

Ben Williamson is mediawetenschapper verbonden aan The University of Edinburgh. Hij is de hoofdauteur van het onlangs verschenen rapport Time for a Pause: Without Effective Public Oversight, AI in Schools Will Do More Harm Than Good. Het rapport signaleert een grootschalige invoering van AI-toepassingen in het publieke onderwijs, terwijl de transparante democratische kaders om hier goed toezicht op te houden en regie te voeren nog ontbreken. Deze ‘ongereguleerde’ inbedding van AI in scholen, zo stelt Williamson, vormt een groot gevaar voor de vrijheden van scholen, leerlingen en leerkrachten.c

José van Dijck is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt onder meer publieke waarden in de onlinewereld. Ze is medeauteur van het boek De Platformsamenleving.

Jan Kees Meindersma is lid van het college van bestuur van Stichting Carmelcollege.

Theresa Song Loong is adviseur technologische innovatie bij Kennisnet.

Dit webinar is mede georganiseerd door de Special Interest Group Platformisation of Education, onderdeel van het focusgebied Governing the Digital Society. De lezing tijdens het webinar is in het Engels, het panelgesprek in het Nederlands.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Entree
Gratis
Aanmelden

Meld je aan voor dit webinar

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van Kennisnet