Regionale partners

Lokale samenwerking levert een sterk netwerk op. Daarom zoekt Dynamics of Youth actief samenwerking met regionale partners. Onze ambitie is om samen met onze Utrechtse partners te werken aan zes projecten rondom interdisciplinaire thema’s. Ook willen we een gedeelde infrastructuur ontwikkelen, inclusief datasets (cohorten) en kennis over gamen.

Wie zijn onze regionale partners?

Studenten op het Utrecht Science Park
Studenten op het Utrecht Science Park