De 1001 eerste dagen in het leven van een kind

Onderzoek naar de meest cruciale periode

De eerste 1001 dagen in het leven van een kind, van conceptie tot 2 jaar, zijn cruciaal voor de ontwikkeling van ons complexe brein en (de daarvan afhankelijke) cognitieve vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan motorische mijlpalen, zoals zitten en lopen, maar ook aan het verwerven van taal. Je moedertaal begrijpen, spreken en gebruiken leer je grotendeels tijdens de eerste 1001 dagen van je leven.

 


 

Met een interdisciplinair team én partners van buiten de universiteit werken we aan drie kerngebieden


 


 

Duik wat dieper in onze projecten


 

Vrouw en kind met laptop

Een digitale test voor signalering van TOS bij meertalige kinderen

Als een meertalig kind taalproblemen heeft, is het lastig te bepalen of deze problemen voortkomen uit een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een blootstellingsachterstand vanwege verminderde taalinput. Om dit onderscheid beter te kunnen maken en TOS bij meertalige kinderen beter te kunnen signaleren, is een testbatterij ontwikkeld: LITMUS. LITMUS-NL is de Nederlandse bewerking van deze testbatterij en is te vinden in de online UU-DAB-omgeving.

LITMUS-NL

Wetenschappelijk onderzoek en de ervaring uit de praktijk versterken elkaar


Samenwerkingspartners
Overzicht van samenwerkingspartners zoals de Gemeente Utrecht, Buikpraat, Stichting Al Amal, Danone Nutricia, Kinderopvang Partou, Auris, het UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis, Kentalis, de Hogeschool Utrecht en NSDSK

Door samen te werken met experts zowel binnen als buiten de academische wereld, bereiken we veel belanghebbenden op het gebied van taalontwikkeling. Zo brengen wij onze wetenschappelijke kennis in praktijk en leggen we de vinger aan de pols bij maatschappelijke problemen, die we vervolgens weer specifiek kunnen onderzoeken.

 

Manifest — The 1001 Critical Days

Een aantal Nederlandse organisaties (Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en Babywerk) heeft een Nederlandse versie van het manifest ‘1001 critical days’ geschreven wat het belang van deze ontwikkelingsperiode onderschrijft.


Sluit je aan

Ben je geïnteresseerd in dit thema? Neem dan contact met op met Sita ter Haar: 1001cd@uu.nl.

Maak kennis met ons team