Wie zijn wij?

Programmacommissie

Prof. dr. Catrin Finkenauer (programmadirecteur)
Prof. dr. Tamara van Gog (Sociale Wetenschappen)
Prof. dr. Manon Benders (UMC Utrecht)
Prof. dr. Pieter Hooimeijer (Geowetenschappen)
Prof. dr. Wim Kremer (Diergeneeskunde)
Prof. mr. Wendy Schrama (REBO)
Prof. dr. Remco Veltkamp (Bètawetenschappen)
Prof. dr. Frank Wijnen (Geesteswetenschappen)

Dynamics of Youth Office (DoY Office)

Prof. dr. Catrin Finkenauer (programmadirecteur)
Drs. Petra van Dijk (uitvoerend directeur)
Drs. Diederik van Iwaarden (liaison officer)
Dr. Dian de Vries (medewerker kennisvalorisatie)
Vacature (communicatieadviseur)
Danique Daalmeijer (junior beleidsmedewerker)

Onderwijswerkgroep

Prof. dr. Marian Jongmans (voorzitter, Sociale Wetenschappen)
Prof. dr. Tine Beneker (Geowetenschappen)
Dr. Jorg Huijding (Sociale Wetenschappen)
Prof. mr. dr. Elaine Mak (REBO)
Prof. dr. Wim Kremer (Diergeneeskunde)
Prof. dr. Toine Pieters (Bètawetenschappen)
Dr. Geert Ramakers (UMC Utrecht)
Prof. dr. Frank Wijnen (Geesteswetenschappen)
Prof. dr. Jan van Tartwijk (Sociale Wetenschappen)

Hubcoördinatoren

Dr. Tessel Boerma (De eerste 1001 dagen in het leven van een kind)
Prof. dr. Susan Branje (Waar hoor ik thuis? Kinderen met meer dan één thuissituatie)
Dr. Bjorn Wansink (Verander je perspectief)
Myrte van Langen (Labels bij kinderen; the good, the bad and the contested)
Dr. Heidi Lesscher, dr. Sanne Nijhof, dr. ir. Sander Bakkes (Spelen = gezond opgroeien)
Dr. Gonneke Stevens (Youth Got Talent)

Maatschappelijke adviesraad

Annette Roeters, algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming
Felisha Aakster, projectleider Jeugdbeleid bij NJR
Jelle Kaldewaij, directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Léon Wever, directeur Jeugd bij Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Niek Jan van Kesteren, lid van de Eerste Kamer, oud-directeur van VNO-NCW en MKB Nederland
Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad
Wilma de Rek, auteur en chef Boeken bij De Volkskrant
Ans van de Maat, voorzitter directie bij het Nederlands Jeugdinstituut