Dynamics of Youth zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen die zich succesvol kunnen handhaven - en zich volop kunnen ontwikkelen - in een snel veranderende omgeving?

Onderzoek naar de ontwikkeling van onze jeugd

Steeds meer kwetsbare kinderen komen in serieuze problemen omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan alle eisen die het moderne leven aan ze stelt. De Universiteit Utrecht investeert in toekomstige generaties door onderzoek te doen naar de biologische en sociaal-culturele factoren die de ontwikkeling van onze jeugd beïnvloeden.

Meer informatie

Lees uitgebreidere informatie op de Engelse website. Dynamics of Youth is één van de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht.

Nieuws

Prof. dr. Ellen Gerrits
25 augustus 2017
Ellen Gerrits ontvangt de beurs voor haar onderzoeksproject 'Tracking speech and language development of Dutch children migrating to Australia'.
International exchange students
23 augustus 2017
Studenten van over de hele wereld kwamen naar Utrecht om Summer Schools te volgen. Dynamics of Youth organiseerde er drie.
Depressieve jongere
23 augustus 2017
Marco Boks concludeerde in 2016 dat een moeilijke jeugd schadelijke sporen nalaat in je DNA. ‘Maar inmiddels weten we: die sporen in het DNA helpen je juist.’
28 juli 2017
Marijke Achterberg (Behaviour & Welfare) ontvangt Veni-subsidie voor haar onderzoek naar sociaal spel.
13 juli 2017
Het project Moedertaal in NT2 is gehonoreerd binnen de route Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen van de Nationale Wetenschapsagenda

Pagina's

RSS