Dynamics of Youth zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen die zich succesvol kunnen handhaven - en zich volop kunnen ontwikkelen - in een snel veranderende omgeving?

Onderzoek naar de ontwikkeling van onze jeugd

Steeds meer kwetsbare kinderen komen in serieuze problemen omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan alle eisen die het moderne leven aan ze stelt. De Universiteit Utrecht investeert in toekomstige generaties door onderzoek te doen naar de biologische en sociaal-culturele factoren die de ontwikkeling van onze jeugd beïnvloeden.

Meer informatie

Lees uitgebreidere informatie op de Engelse website. Dynamics of Youth is één van de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht.

Nieuws

15 november 2016
Meike Slagt bestudeert hoe gevoelig kinderen zijn voor hun opvoeding: wat voor het ene kind werkt, werkt niet voor het andere. Waar ligt dat aan?
Waar is Wally
5 oktober 2016
Drie onderzoekers van het KinderKennisCentrum vertelden op scholen over hun werk. Het doel? Een brug slaan tussen de wetenschap en de wereld van kinderen.
hersenen
30 september 2016
Utrechtse neuropsychologen bundelen hun kennis op het gebied van ruimtelijke cognitie in boek.
27 september 2016
Tijdens de Grote Wetenschapsdag, een initiatief van de Universiteit Utrecht, gaan basisscholen in heel Nederland een dag lang aan de slag met wetenschap.
20 september 2016
Het ministerie van OCW investeert in drie thema's uit de Nationale Wetenschapsagenda, waaronder onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving.

Pagina's

RSS