Het YOUth-onderzoek

Langlopend onderzoek naar de gezonde ontwikkeling van kinderen 

Iedereen wil dat kinderen gelukkig en gezond groot worden. Dat gaat vaak goed, maar soms ontstaan er problemen. Om elk kind goed te kunnen begeleiden moeten we begrijpen wat er gebeurt als ze opgroeien. Daarom is er in Utrecht het YOUth-onderzoek; een langlopende studie van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.  

Focus op hersenen

YOUth is geen onderzoek naar specifieke aandoeningen, maar richt zich op gezonde ontwikkeling van sociale vaardigheden en zelfbeheersing met focus op de hersenen. Chantal Kemner, hoofdonderzoeker van YOUth: “Het gaat om nuances. Autisme, of een andere psychiatrische aandoening, is een gradatie. Je kunt geen streepje zetten – vanaf hier ben je autistisch en vanaf daar niet. Mensen verschillen daarin. De vraag is hoe de gewone ontwikkeling bij kinderen verloopt. Dat idee ligt aan de oorsprong van YOUth.” Als we beter begrijpen waarom sommige kinderen opgroeien zonder problemen en andere niet kunnen we de kinderen die het nodig hebben beter begeleiden en helpen.

Sociale vaardigheden en zelfbeheersing

Het onderzoek focust op sociale vaardigheden en op zelfbeheersing: hoe ga je met andere mensen om en hoe goed kun je je impulsen onderdrukken? Als je als kind op één van die twee fronten (of op beide) niet goed ontwikkelt, kan dat tot problemen leiden. Onze maatschappij vraagt om goede sociale vaardigheden en om zelfbeheersing, omdat je veel moet samenwerken met verschillende soorten mensen. Zelfbeheersing speelt ook een rol in hoe je omgaat met anderen, maar ook in hoe je omgaat met problemen of met zaken zoals geld, voeding en middelengebruik. Sociale vaardigheden en zelfbeheersing hebben beiden dus veel invloed op hoe je je ontwikkelt en hoe het met je gaat als je volwassen bent.

Met YOUth willen we vooroplopen als het gaat om open science, omdat we geloven dat dit de weg is naar duurzame en transparante wetenschap.

Omvangrijke dataset

De data die de onderzoekers van het Youth-onderzoek verzamelen zijn uniek en omvangrijk. Het gaat om gegevens zoals 3D-echobeelden van het foetale brein, eye tracking, EEG, (f)MRI, computertaken, cognitieve metingen en ouder-kind observaties. En daarnaast nog een breed scala aan vragenlijsten over gedrag, persoonlijkheid, gezondheid, levensstijl, opvoeding, ontwikkeling van kinderen, gebruik van (sociale) media en meer. En er worden (navelstreng)bloedmonsters, wangslijmvlies, speeksel- en haarmonsters verzameld.

YOUth onderzoek opdrachten ouder kind

Hergebruik van data

Via YOUth worden baby’s en kinderen jarenlang gevolgd. Al meer dan 3.500 kinderen doen mee aan YOUth en leveren een schat aan data. Data die voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is. Coosje Veldkamp, projectmanager bij YOUth: “Met YOUth willen we vooroplopen als het gaat om open science. Als je meerdere onderzoeksvragen met dezelfde dataset kunt beantwoorden is dat veel efficiënter dan wanneer onderzoekers eigen data verzamelen. Onderzoeksgeld wordt daarmee op een duurzamere manier besteed.” Samen met de universiteitsbibliotheek wordt er voortdurend gewerkt aan het optimaliseren en beschikbaar maken van FAIR en Open data. Open data is niet ‘open’ in die zin dat alle gegevens zomaar op straat liggen. Het gaat over transparantie en goed gebruik en hergebruik van data door wetenschappers, zodat de kwaliteit en betrouwbaarheid van onderzoek kan worden vergroot.

“YOUth-data zijn beschikbaar voor alle onderzoekers. Als je meerdere onderzoeksvragen met dezelfde dataset kunt beantwoorden is dat veel efficiënter. Onderzoeksgeld wordt daarmee op een duurzamere manier besteed.”
Kind met EEG cap

Gigantische aantallen

Met 3.500 deelnemers zijn er via YOUth heel veel data van hoge kwaliteit beschikbaar. En dat worden er nog meer. Mensen kunnen nog steeds meedoen. Veldkamp: “In de wetenschap, en zeker in de psychologie, is het belang van grote groepen proefpersonen decennialang onderschat. Het was lange tijd heel normaal om wetenschappelijk onderzoek te doen met dertig, veertig proefpersonen. Maar als wetenschappers dan later hetzelfde onderzoek herhaalden, kregen ze vaak heel andere resultaten. Kleine studies leveren dus lang niet altijd betrouwbare data op. In de afgelopen tien jaar is men steeds meer in gaan zien dat grote studies met honderden of zelfs duizenden proefpersonen een veel betere investering zijn van geld, middelen en expertise. Het vraagt flink wat organisatie en logistiek, ook op ICT-gebied, maar dat is het wel waard.”

Delen van expertise

YOUth typeert zich door de focus op de lange termijn, door de breedte en de diepte van het onderzoek maar ook door de hoge standaard van alle randvoorwaarden. Eigenlijk is er met YOUth een soort fabriek gebouwd waarin hoogwaardige data geproduceerd worden en mensen worden opgeleid. En dat alles aan de hand van duidelijke handleidingen en protocollen ten aanzien van faciliteiten, ruimtes, medisch ethische kwesties en het verzamelen, opslaan en gebruik van data.

We delen onze expertise, ervaring, handleidingen en protocollen ook actief met andere partijen.

Het is zeker ook deze bredere expertise die volgens Veldkamp de belangstelling wekt van zowel wetenschappers als externe partijen. “We delen onze expertise, ervaring, handleidingen en protocollen ook actief met andere partijen. De interesse hierin biedt ons ook de mogelijkheid om kennis te maken en te netwerken met mogelijke toekomstige samenwerkingspartners.”

COVID-data

Via YOUth wordt extra onderzoek gedaan naar de gezondheid en welzijn van kinderen en ouders tijdens de coronapandemie. We meten stress bij gezinnen via extra vragenlijsten. Maar daarnaast hebben we metingen van voor, tijdens en na de coronapandemie. Dat maakt de data van YOUth-deelnemers extra waardevol. Ook deze corona-data van YOUth zijn beschikbaar voor onderzoekers. De COVID-infographic geeft een samenvatting van de eerste resultaten.

Meer informatie

YOUth-data zijn beschikbaar voor onderzoekers. Meer informatie is te vinden op de website van YOUth