Maak kennis met ons team

Hoe helpen we jongeren optimaal tot bloei te komen? Daarover buigt een interdisciplinair team van onderzoekers zich. Maak kennis met het team van het onderzoeksproject Youth Got Talent.

Foto: Ivar Pel

Catrin Finkenauer

Catrin Finkenauer is hoogleraar Jeugdstudies bij de afdeling Algemene Sociale Wetenschappen van de faculteit Sociale Wetenschappen. Zij is directeur van het strategische thema Dynamics of Youth en mede-projectleider van het YOUth Got Talent. Zij onderzoekt hoe partners in allerlei soorten relaties het beste en het slechtste in elkaar naar boven halen. Het doel van haar onderzoeken is het vinden van manieren om goede, betrouwbare relaties en sociale netwerken te bevorderen en misverstanden en conflicten te voorkomen.

Merel Jonker

Merel Jonker is als onderzoeker verbonden aan UCERF (Utrecht Centre for European Research into Family Law) en heeft een brede belangstelling in familie-, jeugd- en mensenrechten. Zij heeft onder andere onderzoek gedaan naar kinderalimentatie, meervoudige discriminatie, kinderontvoering en cultuur en religie in het familie- en jeugdrecht. In het kader van YOUth Got Talent doet zij onder andere onderzoek naar de wijze waarop SES-gerelateerde rechten (het recht op: een adequate levensstandaard, onderwijs en gelijke kansen op de arbeidsmarkt) van jongeren worden gewaarborgd in Nederland.

Foto: Ivar Pel

Gonneke Stevens

Gonneke Stevens is universitair hoofddocent bij de afdeling Algemene Sociale Wetenschappen van de faculteit Sociale Wetenschappen en projectleider van het YOUth Got Talent project. Daarnaast is zij projectleider van het Health Behavior in School-aged Children (HBSC) onderzoek in Nederland, waarin de gezondheid en het welzijn van Nederlandse jongeren elke vier jaar wordt vergeleken met die van leeftijdgenoten in 40 landen in Europa. In haar onderzoek probeert zij zicht te krijgen op de ‘jeugd van tegenwoordig’ met speciale aandacht voor jongeren met een migratieachtergrond en lage sociaal economische status. Hoe voelen deze jongeren zich, hoe ervaren deze jongeren hun positie in de maatschappij, hoe denken zij over hun toekomst, hoe rechtvaardig vinden zij de Nederlandse maatschappij?

Jet Tigchelaar

Jet Tigchelaar is als onderzoeker verbonden aan het UCERF (Utrecht Centre for European Research into Family Law) en doet onderzoek naar de wijze waarop het recht identiteitsvorming en -expressie faciliteert en/of beperkt. Ze heeft geschreven over jongensbesnijdenis, seksesegregatie in het onderwijs en over ouderlijke conflicten over religieuze opvoeding van hun kinderen. Binnen YOUth Got Talent doet zij onder andere onderzoek naar het bewustzijn van hun rechten van jongeren en jongvolwassenen.

Foto: Thirza Luijten

Kirsten Visser

Kirsten Visser is universitair docent bij Urban Geography van de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op stedelijke ongelijkheid en verscheidenheid en het belang van de buurt voor jongeren en jongvolwassenen. Ze heeft ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Voor het project YOUth Got Talent richt zij zich op de ervaringen van jongeren in verschillende fysieke en sociale omgevingen waarin zij hun tijd besteden, zoals buurten/wijken en scholen.

Foto: Bas van Breukelen

Dom Weinberg

Na een bachelor in filosofie, politiek en economie, 6 jaar bij een Britse jeugdorganisatie (NCVYS) en de onderzoeksmaster DaSCA (ontwikkeling in adolescentie) werd Dom Weinburg benoemd tot promovendus bij de afdeling Algemene Sociale Wetenschappen. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met de relatie tussen de sociaaleconomische status en de gezondheid van jongeren.