Wat is Dynamics of Youth?

Elevator pitch: wat is Dynamics of Youth?

Binnen het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth bestuderen wetenschappers uit alle faculteiten hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen in onze snel veranderende samenleving.

Investeren in de toekomst

Ga je met maatschappelijke vraagstukken aan de slag, begin dan bij de kinderen. Bij Dynamics of Youth werken we samen om kinderontwikkeling beter te leren begrijpen. Het gaat over hoe mensen worden wie ze zijn, en waarom ze doen wat ze doen.  

Kinderen die vandaag opgroeien, bepalen mede hoe de wereld van morgen eruitziet. We investeren dus in de toekomst. Kinderen zijn bovendien een kwetsbare groep. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat ze mentaal en fysiek gezond kunnen opgroeien.

Kruispunt

Samenwerking tussen disciplines

Dynamics of Youth combineert excellent jeugdonderzoek uit alle zeven faculteiten van de Universiteit Utrecht. Onderzoekers uit verschillende vakgebieden bundelen hun expertise, om cruciale vragen voor toekomstige generaties te beantwoorden. De Universiteit Utrecht is een pionier op het gebied van interdisciplinaire samenwerking. De onderzoeksprojecten van Dynamics of Youth zijn daar uitstekende voorbeelden van.

Gezamenlijke datasets

Grote datasets en onderzoeksinstrumenten voor gezamenlijk gebruik ontwikkelen is essentieel. Mede voor dit doel is in 2015 het YOUth-onderzoek gestart: een grootschalig, langlopend cohortonderzoek. De onderzoekers van YOUth verzamelen op verschillende momenten gegevens bij in totaal 6.000 kinderen uit twee leeftijdsgroepen. 

Spelend kind

Het KinderKennisCentrum

Ieder strategisch thema van de Universiteit Utrecht ontwikkelt op dit moment een hub: een centraal punt en broedplaats voor innovatief, interdisciplinair onderzoek. Wetenschappers werken hierbij samen met kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Binnen Dynamics of Youth ontwikkelen onderzoeksteams met wetenschappers uit verschillende vakgebieden samen met maatschappelijke partners zes concrete projecten voor de toekomstige hub KinderKennisCentrum. Op deze zes thema’s zal ons onderzoek zich de komende jaren focussen.

Dynamics of Youth zoekt jou!

Heb je interesse om mee te werken aan één van onze projecten? Neem dan contact met ons op. Want voor geslaagde samenwerkingsprojecten  en een succesvol KinderKennisCentrum hebben we jouw hulp nodig.

Hoe kan jouw vakgebied ons vooruithelpen?

Hoe sluit ik me aan?

Allereerst: iedereen is welkom. Collega's uit alle gelederen van de universiteit kunnen zich aansluiten. We nodigen je uit om met ons te praten over hoe we ons doel kunnen bereiken. Hoe kan jouw vakgebied daaraan bijdragen? Op dit moment werken wetenschappers in kleine groepen aan nieuwe doelen. De hoofdonderzoekers van het KinderKennisCentrum besluiten welk nieuw project een goede aanvulling zou kunnen zijn.

Neem voor meer informatie contact op met uitvoerend directeur Petra van Dijk: +31 30 253 67 80, P.M.vanDijk@uu.nl