Wat is Dynamics of Youth?

Elevator pitch: wat is Dynamics of Youth?

Binnen het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth bestuderen wetenschappers uit alle faculteiten hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen in onze snel veranderende samenleving.

Investeren in de toekomst

Ga je met maatschappelijke vraagstukken aan de slag, begin dan bij de kinderen. Bij Dynamics of Youth werken we samen om kinderontwikkeling beter te leren begrijpen. Het gaat over hoe mensen worden wie ze zijn, en waarom ze doen wat ze doen.  

Kinderen die vandaag opgroeien, bepalen mede hoe de wereld van morgen eruitziet. We investeren dus in de toekomst. Kinderen zijn bovendien een kwetsbare groep. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat ze mentaal en fysiek gezond kunnen opgroeien.

Strategisch Plan Dynamics of Youth 2021-2025 (in English)

Download Strategisch Plan
Kruispunt

Samenwerking tussen disciplines

Dynamics of Youth combineert excellent jeugdonderzoek uit alle zeven faculteiten van de Universiteit Utrecht. Onderzoekers uit verschillende vakgebieden bundelen hun expertise, om cruciale vragen voor toekomstige generaties te beantwoorden. De Universiteit Utrecht is een pionier op het gebied van interdisciplinaire samenwerking. De onderzoeksprojecten van Dynamics of Youth zijn daar uitstekende voorbeelden van.

Gezamenlijke datasets

Grote datasets en onderzoeksinstrumenten voor gezamenlijk gebruik ontwikkelen is essentieel. Mede voor dit doel is in 2015 het YOUth-onderzoek gestart: een grootschalig, langlopend cohortonderzoek. De onderzoekers van YOUth verzamelen op verschillende momenten gegevens bij in totaal 6.000 kinderen uit twee leeftijdsgroepen. 

Erkennen en Waarderen

Binnen de Universiteit Utrecht is er veel aandacht voor erkennen en waarderen. De universiteit werkt toe naar een cultuur waarin het team en samenwerking centraal staan. Ieders bijdrage telt, van wetenschappelijk en van niet-wetenschappelijk personeel. Ook Dynamics of Youth maakt zich hier sterk voor en geeft daar naast de reguliere vormen van Erkennen en Waarderen nog een eigen invulling aan met het Sunshine in your pocket-initiatief.

Kijk hier voor meer informatie.