Becoming Adults in a Changing World

Jongeren zijn de vernieuwers van morgen. Als toekomstige burgers, professionals en beleidsmakers staan ze aan de wieg van maatschappelijke vooruitgang. Maar de wereld waarin jongeren opgroeien, verandert in rap tempo. de community ‘Becoming adults in a Changing World’ draagt bij aan het welzijn van de jeugd door onderzoeken en activiteiten te bevorderen die gaan over de fase van adolescentie naar volwassenheid (12-24 jaar) en over de snel veranderende wereld waarin jongeren van nu opgroeien. Digitalisering, klimaatverandering, economische innovatie, en globalisering hebben veel impact op hoe de jeugd zich voelt, gedraagt en naar de toekomst kijkt.

  Becoming Adults

  Jongvolwassenheid is de periode waarin jongeren meer regie nemen over hun leven. Die regie zien we terug op vier terreinen:

   

   

  • Na het afronden van de middelbare school kiezen jongeren voor een vervolgopleiding. In deze fase zetten jongeren de eerste stappen qua beroepskeuze en de vorming van een professionele identiteit. Om van daaruit door te stromen naar een baan met financiele autonomie en het zoeken naar betaalbare woonruimte.
  • Volwassen worden betekent ook experimenteren in persoonlijk contact en relaties met leeftijdsgenoten - vriendschappelijk of romantisch. In deze fase verandert ook de relatie met ouders en leraren. Jongeren zoeken aansluiting bij leeftijdsgenoten en worden onderdeel van verschillende soorten ‘groepen’.
  • Omringd door een diversiteit aan mensen ga je als jongvolwassene een eigen plek verwerven. Je ontdekt  wie je bent, hoe je je verhoudt tot gender, medische, religieuze of culturele identiteiten, en hoe je je in de wereld begeeft. Je ontdekt wat jou uniek maakt, maar ook met andere mensen verbindt.
  • Tot slot is de jongvolwassenheid ook een fase waarin jongeren hun eigen stem leren inzetten: ze laten meer en meer van zich horen over allerlei thema’s. Naast zeggenschap in ethische of medische dilemma’s -  zoals de discussie rondom vaccineren illustreert-  willen jongeren ook meer politieke inspraak en juridische rechten verkrijgen.  

  Changing World

  Een vriendengroep van jongvolwassenen bij elkaar.

  Volwassen worden is geen individueel proces. Maar is nauw verbonden met de globale, economische, digitale en ecologische context waarin jongeren anno 2022-2023 opgroeien. Een uitgestippelde carrière en baanzekerheid zijn geen garantie meer voor de toekomst. Ook groeien jongeren op in een samenleving die sterk online georiënteerd is, waarin apps en sociale media dominant zijn. Daarnaast is er meer aandacht voor diversiteit in afkomst en seksuele geaardheid. Dit biedt persoonlijke vrijheid, maar kan tegelijkertijd tot meer polarisatie leiden. Klimaatveranderingen dwingen jongeren na te denken over keuzes op het gebied van leefstijl en gedrag. Tegelijkertijd voelen zij druk door ecologische dilemma’s waar ze mee geconfronteerd worden.

  Jongerenpanel

  Binnen deze community betrekken we jongeren daarom intensief bij het onderzoek door middel van een jongerenpanel. Thema’s als klimaatverandering, gendergelijkheid, of diversiteit zijn voor jongeren belangrijke onderwerpen waar ze over mee willen denken en beslissen. Hebben ze voldoende opties om hun stem te laten horen? Worden hun rechten voldoende gewaarborgd of is aanvullende regelgeving nodig om jongeren meer zeggenschap te geven? We vragen de jongeren niet alleen naar hun mening en hun leefwereld, maar we bieden hen ook activiteiten waarin ze andere jongeren en onderzoekers kunnen ontmoeten.

  ToekomstDenkTank

  Jongeren denken en praten mee over onderzoeksvraagstukken

  Hoe is het om als jongere volwassen te worden in een snel veranderende wereld? Hoe bereiden ze zich voor op de overstap naar werk? Hoe denken ze over klimaatverandering? De community Becoming Adults in a Changing World van Universiteit Utrecht – Dynamics of Youth is een ToekomstDenkTank gestart om met jongeren tussen 12 en 24 jaar in gesprek te gaan over uitdagingen die zij tegenkomen.

  De input uit deze ToekomstDenkTank helpt bij het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten en bij het verbeteren van vragenlijsten van lopend onderzoek naar de ontwikkeling van jongeren.

  Inmiddels heeft zich al een groep jongeren aangemeld, maar er is nog plek.

  Wil je meepraten over onderstaande thema’s? Stuur dan een mail naar: becomingadults@uu.nl 

  Thema's ToekomstDenkTank

  Vier continue uitdagingen:Vier veranderende omstandigheden:
  1. Voorbereiding op werk1. Globalisering
  2. Aangaan van relaties2. Sociaal-economische onzekerheid
  3. Omgaan met verschillen 3. Klimaatverandering
  4. Je stem vinden 4. Digitalisering 

  De communityBecoming adults in a changing world’ is breed en veelzijdig. Het omvat onderzoek door  sociale wetenschappers, diergeneeskundigen, forensisch orthopedagogen, sociologen, klimatologen, historici, gedragswetenschappers, bètawetenschappers en meer. Interdisciplinaire samenwerking en het bundelen van expertise staan centraal. Ook is er actieve verbinding met maatschappelijke partners en praktijkdeskundigen uit – de overheid, jeugdzorg, jongerenorganisaties, jeugd GGZ, klimaatdeskundigen, verslavingszorg.

  Lees het interview met de community-voorzitters Marije van Braak & Jaap Denissen
  Prof. dr. Jaap Denissen & Dr. Marije van Braak 

  Kom in contact: 

  Wil je meer informatie, bij onze community aansluiten of op de hoogte blijven? Stuur dan een mail naar: becomingadults@uu.nl