Dynamics of Youth zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen die zich succesvol kunnen handhaven - en zich volop kunnen ontwikkelen - in een snel veranderende omgeving?

Onderzoek naar de ontwikkeling van onze jeugd

Steeds meer kwetsbare kinderen komen in serieuze problemen omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan alle eisen die het moderne leven aan ze stelt. De Universiteit Utrecht investeert in toekomstige generaties door onderzoek te doen naar de biologische en sociaal-culturele factoren die de ontwikkeling van onze jeugd beïnvloeden.

Meer informatie

Lees uitgebreidere informatie op de Engelse website. Dynamics of Youth is één van de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht.

Nieuws

Tekster - lesmethode voor schrijfvaardigheid basisschoolleerlingen
20 januari 2017
De Universiteit Utrecht, de Universiteit Utrecht Holding BV en Tekster sloten een licentieovereenkomst waarmee Tekster commercieel aangeboden mag worden.
Onderzoeksproject Beat-it bekijkt of het gedrag van jongeren aan de hand van een computergame kan worden veranderd
4 januari 2017
Met Beat-it onderzoeken Margot Peeters en haar team of jongeren door computergames meer controle over hun eigen gedrag kunnen aanleren.
Chantal Kemner
4 januari 2017
De NWO heeft vier nieuwe domeinbesturen vastgesteld. Professor Chantal Kemner neemt zitting in het nieuwe domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).
Jongetje met een boek
21 december 2016
Een Utrechts onderzoek naar vertraagde taalontwikkeling krijgt subsidie van de NWO in de competitie Vrije Competitie Geesteswetenschappen.
20 december 2016
De projecten gaan over eigendom, macht, markt, over kennis in Indonesië, en over taal: betekenis, tijd, taalontwikkeling en Afrikaanse trommeltaal.

Pagina's

RSS