YOUth Got Talent

Hoe zien jongeren hun toekomst

Een gelukkig leven en een fijne toekomst: dat is wat de meeste jongeren in Nederland willen. Toch zijn er duidelijke verschillen in welzijn, mentale gezondheid en sociale participatie tussen jongeren uit verschillende sociale groepen.

De hub YOUth Got Talent onderzoekt hoe ervaringen in het gezin, met vrienden, op school, in de buurt en in de maatschappij van invloed zijn op het welzijn van jongeren en hun ideeën over de toekomst.

Begrijpen van verschillen tussen sociale groepen

De welvaart in Nederland is hoog. Vergeleken met andere landen hebben mensen een behoorlijk inkomen en goede huisvesting, is Nederland veilig en is onderwijs toegankelijk voor iedereen. Ook behoren onze jongeren al jaren tot de gelukkigste van Europa en ervaren zij de relatie met hun ouders, vrienden, klasgenoten en leraren als steunend.

In Nederland gaan we ervan uit dat je kunt zijn en worden wat je wilt. Iedereen kan een gelukkig, gezond en productief leven leiden. Maar er zijn ook verschillen. Jongeren afkomstig uit gezinnen met een lagere economische status en met een migratieachtergrond hebben een aanzienlijk grotere kans op problemen op het gebied van welzijn en sociale participatie dan hun leeftijdgenoten.  

Binnen de hub YOUth Got Talent bundelen wetenschappers met maatschappelijke partners hun expertise om te bestuderen op welke wijze de bovenstaande verschillen verkleind kunnen worden. Vanuit de faculteiten Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO), Geowetenschappen en Sociale Wetenschappen zijn onderzoekers aangesloten.

"Hoe jongeren denken over hun toekomst staat centraal in ons onderzoek"

Juridische regels en voorschriften

De onderzoekers die gespecialiseerd zijn in familierecht kijken naar welke regels en voorschriften sociale participatie en het welzijn van jongeren waarborgen en stimuleren. Onderzoeker Merel Jonker: “Wij vinden het belangrijk om te weten wat jongeren zelf van de regels vinden en of die juridische regels gelijkheid en inclusiviteit garanderen. Ook bestuderen we hoe kinderrechten over armoede vertaald zijn in de Nederlandse wetgeving en beleid.”

Online les krijgen mbo

Welke rol speelt de omgeving?

Omgevingsfactoren spelen ook een belangrijke rol bij het welzijn  van jongeren, zo blijkt bijvoorbeeld uit een recent gepubliceerd review artikel van de onderzoekers van de hub. De expertise vanuit de sociale geografie en planologie is hierin cruciaal. “Hoe vertrouwd of veilig voelen jongeren zich in de buurt waar ze opgroeien en de school waar ze heengaan. Hoe bepalend is de omgeving voor hun sociale participatie, kansen en welzijn. Daarnaast ben ik ook nieuwsgierig of het opgroeien in een achterstandswijk ook positieve effecten heeft”, aldus geograaf Kirsten Visser.

Interactie tussen individu en omgeving

De sociale wetenschappers in de hub richten zich op het samenspel tussen individuele en omgevingsfactoren. Onderzoeker Gonneke Stevens: “Zo hebben we ontdekt dat jongeren uit gezinnen met een lage welvaart minder controle voelen over hun eigen leven en de Nederlandse maatschappij minder rechtvaardig vinden. Dit hangt vervolgens samen met meer mentale problemen. Maar we vonden ook dat jongeren met mentale problemen een aanzienlijk grotere kans hebben te stoppen met hun mbo-opleiding.”

We hebben uitgebreid gesproken en gediscussieerd over de opzet en invulling van het onderzoek. Dat maakt dat het echt iets van ons samen is.

Ruth Schraven, Grafisch Lyceum

Samen met maatschappelijke partners

De hub YOUth Got Talent werkt nauw samen met maatschappelijke partners. Zo wordt bijvoorbeeld samengewerkt met de Gemeente Utrecht, de Nationale Jeugdraad en de Utrechtse mbo’s. Ook is een project gestart met de Academische Werkplaats Regio Utrecht, waarin een groot aantal gemeenten uit de provincie participeren.

Aan het analyseren en delen van de resultaten wordt volop gewerkt. In onderstaande factsheets worden al wat resultaten beschikbaar gemaakt. 

Kernprojecten hub YOUth Got Talent

De vier belangrijkste projecten:

Overige onderzoeksprojecten:

  • Nederlands Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) onderzoek: onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van jongeren in Nederland tussen 2001-2021. Zie: https://hbsc-nederland.nl/;
  • Buurt, school en gemeentelijke contexten en de samenhang met het welzijn van jongeren in een veranderende samenleving: Analyse van de resultaten van het Nederlandse HBSC onderzoek tussen 2001-2017 (PhD project in samenwerking tussen Sociale Geografie en Planologie en Interdisciplinaire Sociale Wetenschap);
  • Onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van chronisch zieke en ‘gezonde’ jongeren: Vergelijking van HBSC en PRO-Active (samenwerking YOUth Got Talent en Healthy Play Better Coping);
  • Onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor sportparticipatie en voor het benutten van financiële steunfondsen onder jeugdigen uit gezinnen met een lage welvaart (samenwerking Vital@2040, YOUth Got Talent en Healthy Play Better Coping).

Sluit je aan!

Zie jij mogelijkheden om bij te dragen aan het onderzoek? Neem contact op met Gonneke Stevens via G.W.J.M.Stevens@uu.nl of 030 253 3488.

Wij werken samen met deze partners: