Thriving & Healthy Youth

Ieder mens kent ups en downs in het leven. Maar in de kindertijd kunnen kwetsbare ervaringen of negatieve gebeurtenissen extra ingrijpend zijn en in het volwassen leven sporen achterlaten. Een evenwichtige jeugd draagt bij aan een stabiele toekomst. Het vergroot het individuele welzijn, ook op oudere leeftijd. En het levert op de lange termijn sociale, economische en gezondheidswinst op.

  Versterken weerbaarheid

  In de community Thriving & Healthy Youth ligt de focus op het versterken van de ontwikkelingskansen, weerbaarheid en destigmatisering van kinderen en jongeren. Alle kinderen, maar met een bijzondere focus op kinderen die in hun jeugd te maken krijgen met kanker, chronische ziekte, een psychische beperking, armoede, trauma, verwaarlozing, scheiding of verlies.

  Vroeg signaleren

  Een belangrijke pijler in het onderzoek is in een vroeg stadium herkennen welke kinderen en jongeren ondersteuning nodig hebben. Door hen systematisch te volgen en kwetsbaarheden in kaart te brengen als het gaat om hun gezondheid, welzijn, deelname aan sociale activiteiten en school. Naast het onderkennen van problemen richten we ons nadrukkelijk op wat kinderen en jongeren kunnen doen op persoonlijk, maatschappelijk en sociaal gebied.

  Spelontwikkeling

  Levensloop-perspectief

  We kijken expliciet naar wat kinderen kunnen, en hoe kinderen in hun kracht gezet kunnen worden. Zo willen we bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van de jeugd. Vanuit een levensloop-perspectief richt onze community zich niet op een specifieke leeftijdsgroep, maar kijkt het juist naar hoe kinderen veerkracht kunnen ontwikkelen, van de kindertijd tot aan volwassenheid.

  Aandacht voor spel

  Een belangrijk aandachtsgebied binnen dit domein is spel. Spelen is leuk, maar spelen is ook belangrijk. Door alleen of samen met leeftijdsgenootjes te spelen, leren kinderen zichzelf kennen, hoe ze met elkaar moeten omgaan, maar ook hoe ze problemen kunnen oplossen en leren ze creatief te denken. Spelen is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Er zijn grote verschillen in de mogelijkheden om te spelen als gevolg van verschillen in sociaal-economische status, omgeving waar een kind opgroeit, fysieke beperkingen of een chronische ziekte. Dit terwijl spelen juist een belangrijke basis kan leggen voor weerbaarheid op de lange termijn. Daarom hebben we speciale aandacht voor de invloed van spel op de ontwikkeling van kinderen binnen dit domein, een onderwerp dat we vanuit verschillende invalshoeken - geografisch, neurobiologisch, onderwijskundig, pedagogisch en klinisch benaderen.

  Bundelen van krachten

  Binnen de community Thriving & Healthy Youth willen we gebruikmaken van gegevens die verzameld zijn of worden verzameld binnen bestaande jeugdcohorten. Door krachten te bundelen en data-uitwisseling te stimuleren over de grenzen van faculteiten heen kunnen we veel beter zicht krijgen op factoren die verklaren hoe kinderen en jongeren gedijen. Deze informatie gebruiken we ook om interventies te ontwikkelen om de weerbaarheid van kinderen en jongeren die dat nodig hebben verder te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan digitale apps waarmee jongeren die chronisch moe zijn hun belastbaarheid leren doseren, muziektherapie voor kinderen met een autismespectrumstoornis of een spel dat kinderen helpt om hun emoties beter te uiten.

  De community ‘Thriving and Healthy’ omvat het vakgebied van kinderartsen, orthopedagogen, game wetenschappers, neurobiologen, klinisch psychologen, juristen, gedragswetenschappers, ontwikkelingspsychologen, geografen, onderwijskundigen en meer. Binnen dit domein staat interdisciplinaire samenwerking en het bundelen van expertise centraal. Ook zijn er actieve verbindingen met maatschappelijke partners en praktijkdeskundigen uit de kinderverpleegkunde, speltherapie, de psychosociale jeugdzorg, jeugd- en gezinsondersteuning, kinderbescherming en game-ontwikkelaars.

  Dr. Heidi Lesscher, Dr. Sanne Nijhof & Dr. Odilia Laceulle 

  Kom in contact: 

  Wil je meer informatie, bij onze community aansluiten of op de hoogte blijven? Stuur dan een mail naar: thriving.youth@uu.nl

   

  Nieuws Thriving & Healthy Youth