Leergang Honours Teaching

Deze leergang richt zich op verdere professionalisering van docenten in honours didactiek. Deelnemers aan de leergang kunnen met en van elkaar leren door zich gezamenlijk te verdiepen in honours teaching, met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen, en zich daarmee te ontwikkelen tot een netwerk van docent-experts met een visie op honours programma’s binnen de Universiteit Utrecht.

De leergang is bedoeld voor docenten die reeds betrokken zijn bij de uitvoering van honours programma’s van de Universiteit Utrecht en bestaat uit een drietal bijeenkomsten. Thema’s die in elke leergang aan bod komen, zijn:

  • Wie zijn talentvolle studenten en wat zijn hun eigenschappen en leerwensen?
  • Welke docenteigenschappen en -competenties passen bij honours teaching?
  • Welke onderwijsvormgeving past in honours programma’s.

Daarnaast wordt het programma ingevuld op basis van de leervragen van deelnemers en werken de deelnemers aan een interventie in hun eigen honours programma.

Na deze leergang kunnen deelnemers:

  • een onderbouwde keuze maken voor hun aanpak in een honoursprogramma op basis van state-of-the-art inzichten in honours teaching;
  • een klein onderdeel van hun honoursonderwijs vormgeven op basis van state-of-the-art inzichten in honours teaching;
  • deelnemen aan een netwerk op UU-niveau van docent-experts die met elkaar contact houden en uitwisselen over honours teaching.

De volgende leergang Honours Teaching is nog niet bekend. Kandidaten kunnen ten alle tijden door de decaan van hun faculteit worden voorgedragen. De board van het Centre for Academic Teaching and Learning besluit over toelating tot de leergang. 

De leergang is tot stand gekomen in samenwerking met het UU Honours College en Onderwijsadvies & Training. Heb je vragen? Mail dan naar cat@uu.nl

Lees verder over Honoursonderwijs