U-Collaborate in Education

Het programma U-Collaborate in Education (UCE) creëert een efficiënte en effectieve verbinding tussen de verschillende onderdelen van de interne onderwijsorganisatie met externe allianties, netwerken, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het programma UCE levert service aan docenten die hun onderwijs in nauwe samenwerking met externe stakeholders willen organiseren.  

Het doel van dit programma is om te verbinden, faciliteren en praktisch support te bieden aan partijen die onderwijs ontwikkelen en verzorgen in nauwe relatie met de maatschappij en het bedrijfsleven. Denk hierbij aan zowel individuele docenten, onderwijsprogramma’s, Labs en Hubs als aan strategische allianties en netwerken. Hiervoor zullen voorzieningen worden gecreëerd waarbij enerzijds collega’s van de UU worden ondersteund en anderzijds de externe organisaties hun weg naar onze experts bij de faculteiten snel kunnen vinden.   

Het programma is een partnerorganisatie van het CAT. De drie pijlers van het CAT – docentontwikkeling, onderwijsinnovatie en educational scholarship – vormen de kern van de samenwerking.

Heb je vragen of ideeën over de samenwerking van ons onderwijs met externe partners? Neem contact met ons op: UCE@uu.nl

Wil je meer weten over U-Collaborate in Education? Neem dan een kijkje op onze website. 

Naar de website