Onderwijs

Het departement coördineert een scala aan bacheloropleidingen en masterprogramma's, waaronder drie interdisciplinaire bachelorprogramma’s en een onderzoeksmaster.

Schools

Het onderwijs is georganiseerd in twee schools:

Religious Studies

Onderzoeksmaster Religious Studies

Liberal Arts and Sciences

🔥Brandende Vragen: Liberal Arts and Sciences