Het departement Media- en Cultuurwetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van film, televisie, games, nieuwe media en digitale cultuur, theater, dans en performance, gender en etniciteit, muziek en cultuurbeleid. Cultuur is een dynamische mix van artistieke, creatieve en alledaagse activiteiten waarmee mensen vormgeven aan hun identiteit en handelen en waarbinnen maatschappelijke structuren en instituties vorm krijgen. Media (oude en nieuwe) spelen een cruciale rol in hoe dit gebeurt.

Onderwijs

Het departement is de thuisplek voor alle docenten van de bacheloropleidingen Media en Cultuur en Muziekwetenschap. Zij verzorgen ook verschillende masterprogramma’s: Film- en televisiewetenschap en de Engelstalige programma's Applied Musicology, Arts and Society, Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy, Gender Studies, Gender Studies (Research), Media, Art and Performance Studies, Musicology en New Media & Digital Culture.

Onderzoek

De media- en cultuurwetenschappers uit de verschillende onderzoeksgroepen werken vaak samen om vraagstukken rondom verschillende facetten van de rol van kunst, cultuur en media in de hedendaagse maatschappij te onderzoeken. Uiteenlopende media en culturele en artistieke performances worden in hun onderlinge samenhang bestudeerd. Dit gebeurt met speciale aandacht voor de relatie tussen hedendaagse en historische ontwikkelingen, trans- en intermediale verschijnselen, culturele diversiteit, emancipatie, erfgoed en de digital humanities.

Nieuws

© iStockphoto.com/ollo
17 januari 2019
Op 13 januari sprak Dan Hassler-Forest In het Parool over inclusief casten.
© iStockphoto.com
14 januari 2019
Op 11 januari verscheen een interview met Evelyn Wan over haar promotieonderzoek in Het Financieele Dagblad.
Dr. Lieke Stelling
14 januari 2019
Stelling gaat onderzoek doen naar religieuze thema’s in Engelse moppenboeken uit de zestiende- en zeventiende eeuw.
RSS

Agenda

Dr. Zara Dinnen
24 januari 2019 15:00 - 17:00
Op donderdag 24 januari 2019 zal dr. Zara Dinnen een paper over 'userness' presenteren.
© iStockphoto.com/4774344sean
31 januari 2019 14:00 - 17:00
Connekt organiseert op 31 januari voor haar leden een Connekt Talk: 'Smart Cities, Hackable Cities?'.
27 februari 2019 14:00 - 17:00
Op 27 februari organiseert het Centre for the Humanities het symposium ‘Zullen we contact houden’.
RSS