9 mei 2019

Ingrid Robeyns pleit voor EU-brede belasting op vliegreizen om klimaatverandering te bestrijden

© iStockphoto.com

De Europese Unie moet een proces op gang brengen dat leidt tot hoge belastingen op vliegreizen in alle Europese lidstaten, bepleit prof. dr. Ingrid Robeyns (Ethiek Instituut) in een artikel in de bundel Twelve Stars. Als slechts enkele landen een dergelijke klimaatbelasting zouden invoeren, zou dit een oneerlijk prijsvoordeel opleveren voor de naburige luchthavens. "Het is voor alle betrokkenen beter als er een dergelijke belasting zou bestaan, het helpt ons het klimaat te beschermen" aldus Robeyns.

Prof. dr. Ingrid Robeyns
Prof. dr. Ingrid Robeyns

Voordeel

Op dit moment zijn vliegvervoerders sterk en oneerlijk bevoordeeld ten opzichte van bedrijven die vervoer via andere middelen aanbieden (bijvoorbeel treinen of bussen), omdat er geen belasting wordt geheven op de kerosine die door vliegtuigen wordt gebruikt. Dit maakt het zeer moeilijk voor andere vervoersmiddelen om te concurreren met vliegmaatschappijen.

Uitstoot broeikasgassen

Dit is vooral problematisch in verband met de uitstoot van broeikasgassen door vliegtuigen. Bovendien betalen vliegtuigpassagiers niet voor de schade die zij veroorzaken als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. Aangezien algemeen wordt aangenomen dat de vervuilers (en niet andere partijen) moeten betalen voor de schade die zij veroorzaken, moet men de prijs van het vervoer (van personen en goederen) door de lucht verhogen om de vervuiling te compenseren.

De vliegbelasting die ik voorstel is een instrument, geen doel op zich. Het is bedoeld om de doelstellingen van vermindering van de emissies en bevordering van het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen te bereiken. Ik wil vasthouden aan deze doelstellingen, maar de middelen/het beleid moeten worden gekozen op basis van de mate waarin zij deze doelstellingen kunnen bereiken.

Twelve Stars

Twelve Stars stelde een bundel originele en tot nadenken stemmende essays samen die nieuwe ideeën en oplossingen aandragen voor de beleidskeuzes waar politici en burgers in de Europese Unie op dit moment voor staan. De essays worden gebundeld in een boek dat zal verschijnt in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement eind mei 2019. Het idee achter Twelve Stars is dat filosofisch denken en argumentatie, mits op een toegankelijke manier gepresenteerd, kan helpen bij het creëren van een constructieve dialoog en bij het identificeren van een gemeenschappelijke basis in controversiële debatten over de Europese Unie. Het is niet alleen een wetenschappelijk project, maar een interactief en educatief project dat zich actief met de Europese burgers bezighoudt.