18 februari 2019

Data en dreiging – Stap in de wereld van intelligence

Op 25 februari 2019 verschijnt het boek Data en dreiging – Stap in de wereld van intelligence van prof. dr. Bob de Graaff (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen), hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies.

Data en dreiging presenteert een duidelijke definitie van intelligence en brengt de geschiedenis ervan in kaart aan de hand van vele voorbeelden uit heden en verleden. Tegelijk biedt het boek een boeiende en soms beangstigende blik op de mogelijke toekomst van intelligence.

ethische component

Er is ook ruim aandacht voor de ethische component van intelligence – bijzonder belangrijk, omdat er in het publieke en politieke debat veel discussie is over de toenemende bevoegdheden van inlichtingendiensten en commerciële organisaties. Daarnaast biedt het boek eenieder die zich bezighoudt met intelligence of werkzaam is in het intelligence-veld, een houvast om dit complexe gegeven beter te begrijpen en op waarde te schatten. 

Prof. dr. Bob de Graaff
Prof. dr. Bob de Graaff

bob de graaff

Bob de Graaff is hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies aan de Universiteit Utrecht en was tot 2016 in dezelfde functie verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Hij was tot januari 2010 hoogleraar Terrorisme en contraterrorisme en directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme bij de campus Den Haag van de Universiteit Leiden.