6 mei 2019

Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs

Onlangs verscheen het boek Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs van dr. Ewout van der Knaap (Moderne en hedendaagse literatuur) bij uitgeverij Coutinho. Onlangs sprak hij in de NRC over dit onderwerp.

Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs laat aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe literatuur en andere fictievormen ingezet kunnen worden in het vreemdetalenonderwijs in het voortgezet onderwijs, al vanaf de onderbouw. Het boek helpt (aankomende) leraren vreemde talen om rijke, afwisselende, uitdagende lessen mét de inzet van literatuur en film te ontwerpen.

Thema's in het boek

De hoofdstukken bespreken de visies op literatuuronderwijs, hoe je tekstkeuze kunt laten aansluiten bij de literaire ontwikkeling van leerlingen, mogelijkheden om taalvaardigheidsdoelen aan literatuur te koppelen, het werken met interculturele benaderingen, het benutten van film voor fictieonderwijs en hoe literatuurgeschiedenis en het begrippenapparaat in het vreemdetalenonderwijs kunnen worden ingepast.

Het boek wordt op 17 mei gepresenteerd aan het einde van de studiedag over vrij lezen. Aanmelden voor de presentatie is nog mogelijk.

 

Dr. Ewout van der Knaap
Dr. Ewout van der Knaap

Ewout van der Knaap

Ewout van der Knaap is letterkundige en verricht onder meer onderzoek  binnen het focusgebied Education for Learning Societies en begeleidt promovendi binnen het Dudoc-Alfa programma (vakdidactiek geesteswetenschappen). Hij doceert onder meer binnen de Master Talenonderwijs en communicatie.