21 januari 2019

Syntax of Dutch: Coordination and Ellipsis

Begin dit jaar verscheen bij AUP het boek Syntax of Dutch: Coordination and Ellipsis van dr. Hans Broekhuis (Meertens Instituut) en prof. dr. Norbert Corver (Utrecht Institute of Linguistics). Syntax of Dutch is een achtdelig naslagwerk dat zich richt op de syntaxis (de leer van de zinsbouw en woordgroepen) van het Nederlands. Na delen over de zelfstandig naamwoord-groep, bijvoeglijk naamwoord-groep, voorzetselgroep en werkwoordgroep, is nu het deel over coördinatie en ellipsis verschenen.

Prof. dr. Norbert Corver
Prof. dr. Norbert Corver

Bij coördinatie (nevenschikking) zijn gelijkwaardige woorden, woordgroepen of zinnen in een reeks naast elkaar geplaatst en met elkaar verbonden. In de meeste gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van een nevenschikkend voegwoord (bijvoorbeeld 'Jan en Marie kochten een mooie maar dure auto, en Jan huilde want hij was gevallen').

ellipsis

Ellipsis (ellips) is een verschijnsel waarbij er een of meerdere woorden worden weggelaten in een woordgroep of zin (bijvoorbeeld 'Jan heeft twee boeken gekocht en Marie drie tijdschriften, en Jan heeft een blauwe en Marie heeft een paarse auto gekocht'). In Syntax of Dutch: Coordination and Ellipsis worden onder meer de aard en het gedrag van nevenschikkende voegwoorden, de syntactische structuur van nevenschikkingen, en mogelijke en onmogelijke vormen van ellipsis behandeld.