11 maart 2019

Migration and Media: Discourses about identities in crisis

Afgelopen maand verscheen het boek Migration and Media: Discourses about identities in crisis van dr. Lorella Viola (Cultuurgeschiedenis) bij John Benjamins.

Dr. Lorella Viola
Dr. Lorella Viola

Migranten worden in de media vaak afgeschilderd als een last voor de gastsamenlevingen of beschuldigd van complexe sociaal-economische problemen. Uit de analyse van het mediadiscours blijkt echter dat gastsamenlevingen steeds meer worden gezien als bedreigd in hun kernbestaan door "migranten", "asielzoekers" en "vluchtelingen". Deze categorieën versmelten vaak tot één bedreigend geheel.

vertegenwoordiging in de media

Inzicht in de manier waarop migranten in de media worden vertegenwoordigd is essentieel om het groeiende gevoel van crisis te begrijpen in zowel de persoonlijke als de collectieve identiteit die het sociaal-discursieve landschap van migratie domineert. Met dit onderwerp houdt Migration and Media: Discourses about identities in crisis zich dan ook bezig.

Meer informatie is beschikbaar in het Engels.