Nieuws

8 maart 2011
NWO heeft subsidie toegekend voor het project ‘Mobile Learning’ onder leiding van prof. dr. Joost Raessens, hoogleraar Mediatheorieën.
Globe in hand
15 februari 2011
De stijgende concentratie CO2 in de atmosfeer leidt tot minder verdamping door planten, omdat ze de huidmondjes op hun bladeren aanpassen.
28 januari 2011
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een VICI-subsidie toegekend aan prof. Marcus Düwell

Pagina's

RSS
Future Deltas