CropXR officieel van start met NWO-bijdrage van 15 miljoen euro

Instituut ontwikkelt nieuwe methoden voor extra weerbare gewassen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) draagt 15 miljoen euro bij aan een onderzoeksprogramma van CropXR naar ‘slimme veredeling’ voor weerbare gewassen. De investering is het startsein voor CropXR, dat plantenbiologie, simulatiemodellen en kunstmatige intelligentie gaat integreren in slimme veredelingsmethoden. Die moeten gewassen beter bestand maken tegen klimaatverandering en minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen.

Logo CropXR

In CropXR werken vier Nederlandse universiteiten samen met tientallen bedrijven uit de Nederlandse plantenveredelingssector, biotechnologie en verwerkende industrie. Hun gezamenlijk doel is fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, data verzamelen en delen, onderwijs en het bevorderen van brede toepassingen van de uitkomsten.

Blijk van vertrouwen

“Dat NWO veel investeert in PlantXR, een cruciaal tienjarig onderzoeksprogramma van CropXR, geeft blijk van vertrouwen in de missie van het nieuwe instituut,” zegt Guido van den Ackerveken, wetenschappelijk directeur van CropXR.

Ik ben er heel trots op dat we een grote diversiteit aan partners hebben samengebracht in dit programma

“Ik ben er heel trots op dat we een grote diversiteit aan partners hebben samengebracht in dit programma. Zowel de kennisinstellingen als de veredelingsbedrijven en groene sector voelen zich verbonden om bij te dragen aan onze missie: gewassen ontwikkelen die weerbaarder, duurzamer en beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Dankzij deze NWO-bijdrage kunnen we nu van start met het wetenschappelijke programma om deze enorme opgave samen tot een succes te maken.”

Kansrijk

Miriam Luizink, voorzitter van de Programmacommissie van het Nederlandse innovatieprogramma KIC van NWO, onderschrijft het belang van het instituut en de investering daarin. “Met Langetermijnprogramma’s biedt NWO langdurige financiering voor strategisch onderzoek door publiek-private consortia. Het is substantieel geld, dat een krachtige stimulans voor de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld betekent. In dit geval zal PlantXR, als onderdeel van CropXR, mede daardoor zeer kansrijk zijn bij de ontwikkeling van veerkrachtige gewassen die ook in barre omstandigheden hun productiviteit op peil kunnen houden.”

Onderzoekers en bedrijven integreren op een unieke manier plantenbiologie met AI en simulatiemodellen

Sneller gewassen weerbaarder maken

In PlantXR gaan academische onderzoeksgroepen samen met Nederlandse plantenveredelingsbedrijven een ‘slimme’ methode ontwikkelen om gewassen sneller extra weerbaar te maken. In hun aanpak integreren ze moderne plantenbiologie op een innovatieve manier met kunstmatige intelligentie (AI) en simulatiemodellen. Zo leren ze te begrijpen en voorspellen hoe planten met een complex samenspel van erfelijke factoren stresscondities beter kunnen weerstaan. Met die kennis gaan ze van een aantal modelgewassen sterkere, weerbaardere variëteiten ontwikkelen, die duurzaam te telen zijn.

Met bestaande methoden zou die ontwikkeling erg lastig zijn en veel langer duren. De te ontwikkelen ‘slimme veredeling’ zal worden toegepast in de traditionele plantenveredeling, maar mogelijk ook met behulp van nieuwe veredelingsmethodieken.

Ook infrastructuur, onderwijs en dialoog

CropXR zal ook investeren in gedeelde data-infrastructuur en, samen met onderwijsinstellingen, in scholing en nascholing van professionals. Daarnaast gaat het actief bevorderen dat nieuwe ‘slimme veredeling’ in veel gewassen wordt toegepast. Hoe sneller veredelingsbedrijven hun zaden, bollen, knollen en andere uitgangsmaterialen voor weerbare gewassen op de markt brengen, hoe eerder en meer boeren en tuinders, en uiteindelijk de consument, er baat bij zullen hebben. CropXR gaat de samenwerking en dialoog aan met deze en andere belanghebbenden, zoals consumenten en milieu- en ontwikkelingsorganisaties in binnen- en buitenland.

Alleen met sterkere gewassen kunnen land- en tuinbouw de komende decennia genoeg duurzaam verbouwde gewassen produceren.

Klimaatverandering en milieuregels

Snellere ontwikkeling van extra-weerbare gewassen is wereldwijd noodzakelijk. Mede onder invloed van klimaatverandering krijgen gewassen te maken met extremere omstandigheden, zoals hitte, droogte, wateroverlast en ziekteverwekkers. Tegelijk mogen boeren in de toekomst door strengere milieuregels minder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen inzetten om planten te beschermen. Alleen met sterkere gewassen kunnen land- en tuinbouw de komende decennia genoeg duurzaam verbouwde gewassen produceren.

Over het CropXR-consortium

CropXR is een initiatief van vier kennisinstellingen (Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en Research, de Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit Delft) en Plantum, de koepel van ongeveer 250 in Nederland gevestigde producenten van plantaardige uitgangsmaterialen die samen wereldwijd marktleider zijn in de export van groentezaden, pootaardappelen en siergewassen.

Naast de financiële bijdrage uit het NWO Langetermijnprogramma, ontvangt CropXR financiering uit het Nationaal Groeifonds (NGF). Het door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingediende programma CropXR werd eerder al door NGF gehonoreerd. Tevens dragen de Foundation for Food & Agricultural Research (FFAR) en de private partijen financieel bij aan de ontwikkeling van weerbare gewassen.

CropXR gaat helpen de agrarische productie in de toekomst minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering en minder afhankelijk van kunstmest en chemische pesticiden, en creëert daarmee ook groeikansen voor de betrokken sectoren in Nederland.

Aan het werk van CropXR nemen naast kennisinstellingen tientallen publieke en private partners deel, waaronder ‘groene hogescholen’, biotechnologiebedrijven, verwerkende industrie en grote en middelgrote plantenveredelingsbedrijven.