Onderzoek

De huidige klimaatverandering heeft wereldwijd grote gevolgen voor mens en milieu. Hoe kunnen we omgaan met dit complexe vraagstuk, de grootste uitdaging voor de mensheid? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht doen onderzoek naar vele duurzaamheidsthema’s. Zij bestuderen het klimaat, het broeikaseffect, de klimaatverandering en de rol van de mens. En dragen op deze manier bij aan een duurzame toekomst.

Als Universiteit Utrecht doen we binnen verschillende expertisegebieden heel veel onderzoek naar duurzaamheid. We combineren fundamenteel natuurwetenschappelijk, sociaal maatschappelijk en economisch onderzoek. Daardoor kunnen we duurzaamheid op een unieke en eigenzinnige manier vanuit meerdere perspectieven (integraal) onderzoeken.

Onze onderzoeksgebieden over duurzaamheid

Meer verdieping