Voortgezet onderwijs

Leerlingen

Het Freudenthal Instituut biedt diverse activiteiten voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, namelijk:

  • U-Talent: activiteiten waarbij leerlingen zich kunnen verdiepen en verrijken in bèta, techniek, taal, cultuur, mens en maatschappij.
  • Ioniserende Stralen Practicum: experimenten met radioactieve bronnen en röntgentoestellen, in een practicumzaal op de Universiteit Utrecht of op je eigen school.
  • Olympiades (wedstrijden voor leerlingen), zoals de Natuurkunde olympiade
  • Wiskunde in Teams: drie wiskundedagen (Wiskunde A-lympiade, Wiskunde B-dag, OnderbouwWiskundeDag) waarbij leerlingen in teams van 3 of 4 een hele dag aan een grote wiskundige opdracht werken, met als eindproduct een werkstuk.
  • Wisweb: een website met applets (interactieve digitale activiteiten) die eenvoudig in te zetten zijn in de wiskundeles.

Wiskundeactiviteiten voor basisscholen:

Docenten

Het Freudenthal Instituut biedt diverse professionaliseringsactiviteiten voor bètadocenten. Bekijk ons aanbod.
Het Student Op School project biedt extra ondersteuning van bachelorstudenten aan bètadocenten en leerlingen. Kijk hier voor meer informatie.