Wat zijn de kernpunten van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht?

De Universiteit Utrecht staat voor breed en interdisciplinair onderwijs. In Utrecht kijken studenten over de grenzen van hun vakgebied heen en voeren zij vanuit verschillende disciplines projecten uit.

Het onderwijs is modern, persoonlijk, van hoge kwaliteit en continu in ontwikkeling. Studenten en toponderzoekers werken samen aan een betere toekomst.

Nieuws

5 juni 2013
Henk Pander Maat, Jacqueline Evers-Vermeul en Ted Sanders zeggen het oneens te zijn met de kritiek die hoogleraren hebben op het eindexamen Nederlands.
Keuzegids 2013
27 mei 2013
In de onlangs verschenen Keuzegids Masters 2013 scoren acht masterprogramma's van de Utrechtse faculteit Geesteswetenschappen het hoogst.
Bataven
3 mei 2013
De site 'Ware Bataven' bevat 5 lessen voor havo en vwo over de vorming van onze Nederlandse identiteit, trots en mythevorming in historische teksten.

Pagina's

RSS
Studenten scheikunde krijgen onderwijs in het laboratorium.