Erasmus+

Het Erasmus+ programma, gefinancierd door de Europese Commissie, subsidieert Europese onderwijssamenwerking, uitwisseling van studenten en staf, en ook nascholing en stage.

De Universiteit Utrecht heeft de Erasmus+ Charter for Higher Education 2021-2027 (ECHE) ondertekend. Deze charter biedt een kwaliteitsraamwerk waarbinnen Hoger Onderwijs instellingen door Erasmus+ gesubsidieerde activiteiten uitvoeren. De UU beleidsstrategie voor het Erasmus+ programma staat beschreven in de Erasmus+ Policy Statement.

Hieronder staan de verschillende Erasmus+ projecten beschreven waar de UU aan deelneemt. Meer algemene informatie over het Erasmus+ programma staat op de Erasmus+ website van de Europese Commissie en de website van het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Erasmus+ disclaimer

Het Erasmus+ programma wordt gefinancierd door de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt echter uitsluitend bij de auteur en niet bij de Europese Unie of het Nationaal Agentschap Erasmus+. De Europese Unie noch het Nationaal Agentschap kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze publicatie.