SUMMA in Utrecht als beste beoordeeld

  • De master SUMMA - Selective Utrecht Medical Master - werd door de Keuzegids Masters 2017 als beste beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare opleidingen aan andere universiteiten
  • Studenten en hoogleraren verkozen SUMMA aan de Universiteit Utrecht tot beste masteropleiding arts onderzoeker binnen het vakgebied in het jaarlijkse onderzoek naar de 'Beste studies' van Elsevier
  • De opleiding Geneeskunde (SUMMA en CRU) ontving de Aspire-to-Excellence Award voor studentbetrokkenheid 2015

Arts én klinisch onderzoeker

In deze vierjarige master word je als student met een biomedische of lifescience bachelor opgeleid tot arts én klinisch onderzoeker. Het onderwijs binnen SUMMA biedt daarom naast de medische theorie en praktijk ook een stevige wetenschappelijke component. Na deze master ben je basisarts én klinisch onderzoeker en bij uitstek geschikt om je patiëntenzorg te combineren met wetenschappelijk onderzoek.

Wil je basisarts en onderzoeker worden en heb je ook affiniteit met technologie? Kies dan voor SUMMA-tech, de technische verdieping binnen SUMMA, aangeboden in samenwerking met de TU Eindhoven. Lees meer over SUMMA-tech.

De master SUMMA leert je onderzoek te combineren met patiëntenzorg.
Annelien de Kat SUMMA

Patiënt centraal

Bijzonder aan de opleiding is dat je al direct in aanraking komt met patiënten. Een uitgangspunt is dat je kennis vergaart aan de hand van deze echte patiënten. De eerste drie jaren bekwaam je je in alle aspecten van het beroep van arts. Je raakt vertrouwd met de wijze waarop artsen informatie vergaren, verwerken en tot een diagnose, behandelplan, advies en prognose komen. In het vierde jaar krijg je een meer verantwoordelijke en zelfstandige rol.

Wetenschap centraal

Voor de SUMMA-student is wetenschappelijke vorming van belang om nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde te kunnen volgen en op waarde te schatten. Maar ook om er zelf een bijdrage aan te leveren. Je kunt vragen uit de dagelijkse gezondheidszorg vertalen naar wetenschappelijk onderzoek, zowel klinisch als fundamenteel, én je kunt nieuwe wetenschappelijke bevindingen inpassen in de zorg.

Student centraal

SUMMA is een kleinschalige opleiding waarbij studenten en docenten elkaar kennen. Studenten én docenten zijn zeer gemotiveerd en zetten zich in voor de opleiding. Vanuit je eigen vooropleiding neem je als student specifieke kennis mee die zorgt voor meerwaarde in jouw SUMMA-groep. Je hebt een persoonlijke coach, een preceptor, die je helpt bij het uitstippelen van je studieloopbaan. Het gaat om begeleiding tijdens je studie en om het maken van keuzen gericht op je latere beroepsuitoefening.

Als SUMMA-student sta je ingeschreven bij de Universiteit Utrecht, maar volg je de opleiding bij het UMC Utrecht. Daarnaast loop je in je derde jaar coschappen in het Teaching Hospital in Apeldoorn.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Geneeskunde, klinisch onderzoeker
  • Programma: Selective Utrecht Medical Master (SUMMA)
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66583
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
4 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
240
Startmoment(en):
September
Wanneer aanmelden:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Geneeskunde