SUMMA is een vierjarige master die je opleidt tot arts én klinisch onderzoeker. Het onderwijs biedt naast medische theorie en praktijk daarom ook een stevige onderzoekscomponent. Na de master ben je  basisarts én klinisch onderzoeker en bij uitstek geschikt om patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek te combineren.

Tijdens de laatste fase van SUMMA heb ik in de NICU, de intensive care voor baby’s, gewerkt. Daar werd mijn interesse gewekt voor ethische vraagstukken rondom nieuwe medische technologie.

De schakel tussen zorgpraktijk en wetenschap  

De eerste drie jaar raak je vertrouwd met de wijze waarop artsen informatie verzamelen en verwerken en vervolgens tot een diagnose, behandelplan, advies en prognose komen. Bijzonder aan de opleiding is dat je vanaf het begin in aanraking komt met de praktijk. Je leert aan de hand van echte patiënten en hun verhalen. In het vierde jaar krijg je in de semi-arts stage een meer verantwoordelijke en zelfstandige rol.

Voor je wetenschappelijke vorming is het niet alleen van belang dat je nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde volgt en snel op waarde kan schatten, maar ook dat je er zelf aan kunt bijdragen. De vragen die spelen binnen de dagelijkse gezondheidszorg leer je vertalen naar zowel klinisch als fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en in te passen in de zorg. Jij vormt de schakel tussen klinische praktijk en theorie.

Als SUMMA-student sta je ingeschreven bij de Universiteit Utrecht, maar je volgt de opleiding bij het UMC Utrecht. Samenwerking staat tijdens het hele masterprogramma centraal. Iedere student neemt vanuit een eigen vooropleiding kennis mee die voor meerwaarde zorgt binnen je groep. 

Waarom SUMMA in Utrecht?

Onderzoek in het UMC Utrecht

Het wetenschappelijk onderzoek dat je uitvoert binnen SUMMA is ingebed in een sterke onderzoeksomgeving met internationale samenwerkingsverbanden. Dat biedt jou als student veel onderzoeksmogelijkheden en kansen. Het UMC Utrecht, deel uitmakend van Utrecht Life Sciences, is een internationaal topinstituut op het gebied van medisch en biomedisch onderzoek. Verder werkt het UMC Utrecht nauw samen met de faculteiten Diergeneeskunde en Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht en het Hubrecht Instituut.

In het UMC Utrecht vindt onderzoek plaats op de volgende thema’s:

  • Brain Center
  • Cancer
  • Child Health
  • Circulatory Health
  • Infection & Immunity
  • Regenerative Medicine and Stem Cells

Meer informatie over onderzoek door het UMC Utrecht.

Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (NKI-AVL) en het UMC Utrecht onderhouden een steeds intensievere band op gebied van onderzoek en patiëntenzorg.
Het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht (UU), de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips hebben hun kennis, kunde en innovatiekracht ook gebundeld, SUMMA-tech sluit hier nauw bij aan.

Studeren in het buitenland

Het is in Utrecht mogelijk om tijdens SUMMA je wetenschappelijke stage en je keuze coschap in het buitenland te doen.

In het kort

Diploma: 
Geneeskunde, klinisch onderzoeker
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
4 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 30.580

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66583
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geneeskunde
Brochure: 
Brochure aanvragen