In vier jaar een pabo-diploma én een universitair bachelordiploma Onderwijswetenschappen.
 • Hoe leren kinderen het meest effectief?

 • Hoe maak je een goede les of toets voor kinderen in het basisonderwijs?

 • Hoe ontwikkelen kinderen zich en hoe kun je dit als leraar ondersteunen?

 • Hoe functioneert een school als organisatie en hoe verbeter je dat?

De universitaire lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) leidt je op tot een veelzijdige, academisch geschoolde leraar. In vier jaar behaal je tegelijkertijd een pabo-diploma (Hogeschool Utrecht) én een universitair bachelordiploma Onderwijswetenschappen aan de UU.

Universitaire pabo

Tijdens de ALPO verdiep je je in effectief leren lesgeven, ontwikkeling van kinderen (sociaal en cognitief) en leerprocessen en – problemen, maar ook in de school als organisatie en welke rol deze speelt in de maatschappij. Je doet onderzoek, ontwikkelt lesmateriaal en traint je academische en sociaal-communicatieve vaardigheden. Ook loop je vanaf de start van de opleiding stage in verschillende groepen van de basisschool als oriëntatie op de beroepspraktijk.

Je bestudeert actuele thema’s zoals:

 • onderwijsinnovatie
 • passend onderwijs
 • kansen(on)gelijkheid

Praktijkervaring vanaf de start

Kenmerkend voor de opleiding is de voortdurende aandacht die je besteedt aan het leggen van relaties tussen theorie en praktijk. De kennis en vaardigheden die je - in de vakken en in de onderwijspraktijk - ontwikkelt, stellen je in staat het gedrag van kinderen, van jezelf en van anderen beter te begrijpen. Vanaf het begin van je studie loop je stage in het basisonderwijs en voer je diverse onderzoeksopdrachten uit.

De universitaire pabo: Iets voor jou?

Je bent nieuwsgierig en onderzoekend.

Zoek je graag tot op de bodem uit hoe iets beter kan? Bij deze opleiding combineer je onderwijs met wetenschap.

Je bent creatief.

Jij bedenkt vaak originele oplossingen. Bij de ALPO gebruik je jouw ideeën om lessen te ontwerpen of te vernieuwen.

Je bent sociaal.

Je kunt goed luisteren en legt duidelijk dingen uit. Bij de ALPO leer je hoe je als onderwijskundig expert leerlingen inspireert en leerkrachten adviseert.

Je bent betrokken.

Je wil graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Bij de ALPO leer je over de ontwikkeling van kinderen en hoe je daar een positieve invloed op kan hebben.

Herken jij jezelf hierin?

Kom dan de Academische lerarenopleiding primair onderwijs doen in Utrecht.
 

 • Stijn Temmen, student ALPO, vertelt over de bachelor.
  'Met deze studie kan ik zowel voor de klas staan als op een constructieve wijze meedenken over het onderwijs. '

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
4 jaar
Studiepunten:
240
Begin:
September
Collegegeld:
 • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
 • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Sociale wetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
50003 & 34808