Studentenprijzen 2021 uitgereikt

Prijzen voor Beste Masterscriptie en voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar op maandag 6 september zijn de winnaars van de studentenprijzen 2021 bekendgemaakt door Margot van der Starre, vice-voorzitter van het college van bestuur de Universiteit.

Beste Masterscriptie 2021

Robin Verstraten
Fotografe: Angeliek de Jonge

In zijn onderzoek, zoals beschreven in ‘The fractional Langevin equation’, ontdekte Robin Verstraten met nieuwe analytische technieken een nieuwe staat van materie: het Time Glass. Daarmee is het mogelijk ‘bruggen te bouwen’ tussen de velden van fractionele calculus, glas en niet-stationaire kwantumdynamica. Dit kan helpen in de beschrijving van nog meer nieuwe materialen. Daarnaast kan het bijdragen aan het vinden van oplossingen voor ‘open’ problemen, zoals de vloeibaar-naar-glas overgang, nodig voor de productie van glas.

Het oordeel van de jury

De jury: “De fascinerende uitkomst van Robin’s onderzoek is dat door gebruik te maken van dit complexe formalisme van fractionele calculus, veel verschillende toestanden van materie, zoals vloeistof, glas, marginaal glas en zelfs het enige veronderstelde Time Glass, kunnen worden verenigd en beschreven door middel van een enkele vergelijking.”

Ondanks de specialistische aard van de scriptie is het goed geschreven en neemt hij de lezer mee aan de hand van slimme voorbeelden.

Robin heeft een ongelofelijk moeilijk onderwerp begrijpelijk proberen te maken in zijn samenvatting, vindt de jury. “Ondanks de specialistische aard van de scriptie is het goed geschreven en neemt hij de lezer mee aan de hand van slimme voorbeelden.” Daarnaast vindt de jury de resultaten vanuit wiskundig oogpunt buitengewoon sterk.

Internationale erkenning

Ook Nobelprijswinnaar en uitvinder van een Time Chrystal, hoogleraar natuurkunde Frank Wilczek van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), was onder de indruk. Hij noemt Robin’s werk ‘echt fascinerend’. Bijzonder is dat Robin inmiddels al is uitgenodigd als spreker op een congres, waaraan nog niet eerder studenten hadden deelgenomen. 

In mei 2021 zijn Robin’s scriptieresultaten gepubliceerd in Physical Review B, als een zogeheten ‘Letter’. Op dit moment werkt Robin als promovendus aan het Instituut voor Theoretische Fysica aan de Universiteit Utrecht, onder supervisie van prof. dr. Cristiane de Morais Smith.

Hindernisbaan vanwege diagnose

Opvallend is dat zijn weg naar de wetenschap bepaald niet over rozen ging. “Mijn schoolcarrière leek soms meer op een hindernisbaan”, zegt Robin. Dit vanwege de diagnose autisme die hij eerder kreeg en later (deels) weer is ingetrokken. De winnaar: “Er was een tijd dat er maar een paar mensen iets met mij konden. Wat ik hoop is dat dit anderen kan laten zien wat allemaal mogelijk is als je je niet op beperkingen, maar juist op je talenten focust. Ik vind het fantastisch dat ik mij nu kan storten op problemen waar bijna niemand iets mee kan. Ook is het fijn dat de Universiteit Utrecht nu een platform onbeperkt studeren kent, waar studenten met een functiebeperking hulp en ondersteuning kunnen vinden.”

Kampioen rubiks oplossen

Robin is niet alleen een gepassioneerd en getalenteerd onderzoeker. Hij is kampioen in het in recordtijd oplossen van rubiks cubes. “Ik kijk erg uit naar de speedcubing competities. Het is daar altijd supergezellig. Hopelijk kan dat binnenkort weer.”

Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2021

Daan Roovers
Daan Roovers

Niet een, maar twee winnaars van de prijs voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten: Daan Roovers en de groep ‘De CO2-assistent’. “Een uitzonderlijke beslissing in een uitzonderlijke tijd”, noemt de jury de toekenning van de prijs aan twee winnaars.

“Beide voordrachten zijn van bijzondere hoge kwaliteit en verschillen dusdanig van elkaar, waardoor vergelijken lastig was”, zo vermeldt de laudatio. Het is voor het eerst in de historie dat er een gedeelde winnaar is en dat past wat de jury betreft goed in de huidige tijd. 

Beide voordrachten zijn van bijzondere hoge kwaliteit en verschillen dusdanig van elkaar, waardoor vergelijken lastig was.

Daan Roovers zet zich enorm in voor verbetering van het woonbeleid voor huisvesting voor studenten. ‘De CO2-assistent’ wisten met succes aandacht te krijgen voor klimaatverandering en duurzaamheid in het curriculum geneeskunde. Beide onderwerpen hebben betrekking op urgente en acute problemen, met een groot maatschappelijk belang. En met een groot effect op iedere student. De jury constateert dat beide initiatieven kwalitatief van zeer hoog niveau zijn, klein zijn gestart en nu al de potentie hebben laten zien om groter te groeien. 

Groepsfoto De CO2 Assistent
De CO2-assistent

Extra knap vindt de jury het dat zowel Daan Roovers als de ‘De CO2-assistent’ over de ‘drive’ beschikken om hun hun werk ook in deze bijzondere tijd door te zetten. Voor de jury meer dan genoeg aanleiding om beide initiatieven uit te roepen tot winnaars van de Prijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2021.

Beter woonbeleid studenten

Op daadkrachtige en strategische wijze lukte het Daan Roovers, de bijna afgestudeerde masterstudent Molecular & Cellular Life Sciences en toekomstig phd’er, de krachten van diverse partijen op lokaal én landelijk niveau op doeltreffende wijze te bundelen en zo aandacht te genereren voor verbetering van het woonbeleid voor studenten en voor andere groepen in de samenleving.

Klimaat en duurzaamheid in opleiding geneeskunde

Als de wereldwijde zorgsector een land zou zijn, was het de vijfde grootste uitstoter ter wereld. Naast CO2-uitstoot is er een enorme uitdaging op het gebied van medisch afval. Een groep geneeskundestudenten, ‘De CO2-assistent’, zet zich in om het thema klimaatverandering en duurzaamheid -en de maatschappelijke rol van artsen op dit gebied- te integreren in het curriculum van Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Ook bij geneeskunde-opleidingen elders tracht de groep dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast tracht ‘De CO2-assistent’ meer onderwijs over de effecten van klimaatverandering op gezondheid te bewerkstelligen.