Studentenprijzen voor Laureanne Willems en Platform Onbeperkt Studeren

Tijdens de opening van het academisch jaar heeft rector Henk Kummeling de studentenprijzen uitgereikt. De prijs voor de beste Masterscriptie is gewonnen door Laureanne Willems en haar onderzoek naar een breder begrip, en daarmee betere behandeling, van anorexia. De prijs voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste gaat naar het Platform Onbeperkt Studeren, een platform voor en door studenten met een functiebeperking.

Laureanne Willems (fotograaf: Erik Kottier)
Laureanne Willems, winnares studentenprijs Beste Masterscriptie 2019. Foto door Erik Kottier

Beste Masterscriptie

Tussen de 34 scripties die dit jaar waren ingediend, merkte de jury de scriptie van Laureanne Willems direct op. In de laudatio (pdf) noemt de jury het onderzoek bijzonder en origineel. Willems, voormalig student Comparative Literary Studies, verkende de verscheidenheid aan ervaringen met anorexia nervosa aan de hand van drie nauwkeurig geselecteerde autobiografieën. Zij toont overtuigend aan dat literaire getuigenissen een noodzakelijke aanvulling vormen voor een breder begrip, en daarmee betere behandeling, van anorexia. Daarenboven dwingt het onderzoek tot een diepere en interdisciplinaire reflectie over wat normaal en gezond is.

De jury roemt de soepele, afgewogen en boeiende schrijfstijl en de knappe verwerking van literaire bronnen, theoretische en conceptuele secondaire literatuur. De scriptie blijkt ook voor wetenschappers buiten de Geesteswetenschappen uiterst leesbaar en begrijpelijk zonder in te boeten aan diepgang.

Ook vindt jury de persoonlijke betrokkenheid met het onderwerp bijzonder. De persoonlijke noties laten een kwetsbaarheid zien die de lezer raakt, terwijl tegelijkertijd de academische distantie op geen enkel moment in gevaar komt.

 

Platform Onbeperkt Studeren - Voor en Door studenten met een functiebeperking (fotograaf: Erik Kottier)
Platform Onbeperkt Studeren, winnaars studentenprijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste. Foto door Erik Kottier

Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste

Toen uit een enquête door student-onderzoekers bleek dat er veel behoefte was aan een laagdrempelige plek waar studenten met een functiebeperking terecht kunnen voor hulp en advies, besloten de student-onderzoekers zelf het Platform Onbeperkt Studeren op te richten. Het platform bestaat onder meer uit Sophia Bats, Macy Jane Bouwhuizen, Annemarijn Douwes-De Groot, Richard Horenberg, Eline Kruithof, Denise Langreder, Soete Meertens en Britt ten Bergen. Hun activiteiten betreffen verschillende fasen van een studentenleven: van open dag, instroom, doorstroom tot en met verbetering van de toegankelijkheid tot stages en het toekomstig werkveld. De grote variëteit aan ideeën en activiteiten levert een belangrijke bijdrage aan een meer diverse en inclusieve Universiteit Utrecht.

In de laudatio (pdf) geeft de jury aan geraakt te zijn door de bevlogenheid, vindingrijkheid, betrokkenheid en het doorzettingsvermogen van de pioniers van het Platform Onbeperkt Studeren. Zij laten aan andere studenten zien hoe inspirerend en activerend studeren kan zijn.

Wat de jury ook aanspreekt is dat het platform al vrij snel een vaste plaats heeft verworven binnen de universiteit. Niet alleen uit de enquête, maar ook uit het platform zelf komen genoeg ideeën om nog jaren vooruit te kunnen en zo een meer inclusieve en diverse universiteit mede te realiseren. Het Platform heeft de potentie om uit te groeien tot een waardevolle denktank voor studenten, docenten, beleidsmakers en het college van bestuur.

Net als vorig jaar zal het K.F. Hein Fonds de winnaars van de studentenprijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste helpen om verder te groeien. Samen met het Fonds bekijken de studenten hoe hun initiatief kan worden versterkt en plannen concreet gemaakt kunnen worden.

Over de studentenprijzen

De Universiteit Utrecht is trots op haar studenten die een opvallende prestatie op het gebied van hun studie of daarbuiten leveren. Daarom reikt de rector magnificus elk jaar tijdens de opening van het academisch jaar twee studentenprijzen uit.

Dit jaar werden naast prijswinnaar Laureanne Willems ook Marcel Robeer en Laurie Treffers genomineerd voor Beste Masterscriptie. Verdere genomineerden voor de prijs Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten 2019 zijn Dalal Ghanim en UtrechtInc Students. Lees meer over deze nominaties.  

Meer informatie
Studentenprijzen