SIG Community Engaged Learning

Op tal van plaatsen binnen de UU vinden onderwijsactiviteiten plaats waar studenten en docenten samen met maatschappelijke partners en burgers werken aan sociale vraagstukken. We willen in deze SIG een platform voor docenten creëren waar zij ervaringen en best practices kunnen delen over deze vormen van onderwijs, en waar zij nieuwe vormen van Community Engaged Learning kunnen ontwikkelen over de grenzen van opleidingen en faculteiten heen. 

De SIG-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen. Klik hier om op de hoogte te blijven van activiteiten van de SIG Community Engaged Learning!

Wist je dat er ook een Teams-community speciaal voor CEL is? Klik op de link om lid te worden van de CEL Community in de Teams-omgeving. Je hoeft hiervoor nog geen CEL-ervaring te hebben; er meer over willen weten via je peers is genoeg. Word lid, stel je vragen, deel je ervaringen en ga het gesprek aan.

Voorzitters

Deze special interest group wordt voorgezeten door Rebecca Nordquist en Jocelyn Ballantyne. 

Over Jocelyn

Jocelyn Ballantyne, gepromoveerd in de taalwetenschap, is sinds 2002 verbonden aan UCU. Haar ervaring met community engagement in het onderwijs zet ze in om initiatieven die studenten bij community-based research betrekken, verder te ontwikkelen en te coördineren. Field Research Aruba (UCU) en Kennis voor de Samenleving (Geesteswetenschappen) zijn voorbeelden van initiatieven die studenten de kans geven bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Studenten zetten daarin samen met maatschappelijke partners zelf onderzoeksprojecten op. Jocelyn is betrokken bij de SIG CEL omdat het een goede plek is om kennis en ervaring met andere community engagement-docenten uit te wisselen.

Over Rebecca

Rebecca Nordquist (DGK) brengt graag universiteit en maatschappij met elkaar in verbinding, in zowel haar onderwijs als onderzoek. Haar inhoudelijk expertise ligt op het snijvlak van dierenwelzijn, diergedrag en duurzaamheid, en met een hoge maatschappelijk relevantie voor veel betrokkenen: de dieren zelf, maar ook boeren, omwonenden, voedselproducenten, wetenschappers, etc. Zij vindt het belangrijk dat onze studenten ook een rol kunnen spelen bij dierenwelzijn en in transities naar duurzaamheid waarbij oog is voor een wederkerige relatie met de relevante partijen. Dat past Rebecca graag toe in haar werk bij de Faculteit Diergeneeskunde in het onderwijs in de bachelor en master, en in haar rol als vice-voorzitter van Future Food Utrecht. Ze is één van de ambassadeurs Community Engaged Learning en lid van de programmaraad Community Engaged Learning van de UU.

Vragen?

Heb je inhoudelijke vragen over Community Engaged Learning? Neem dan contact op met Roos van Lin. Heb je vragen over deze Special Interest Group? Dan kun je contact opnemen met Roos, Rebecca Nordquist of cat@uu.nl.