SIG Co-creatie

Co-creatieprocessen van onderwijs en onderzoek kunnen gezien worden als een manier om democratische waarden in het hoger onderwijs te bevorderen. Bij deze processen zijn academisch personeel en studenten betrokken die een gezamenlijke aanpak hanteren bij het ontwerpen en creëren van leer- en onderwijsactiviteiten. Dit vraagt om een verschuiving in de relatie docent-student, wat een uitdaging kan zijn. De SIG-Co-creatie is erop gericht docenten én studenten te verbinden die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in participatief ontwerp en die van elkaar willen leren.

Trekker: Tatiana Bruni

Wil je graag betrokken zijn bij deze SIG? Neem dan contact op met cat@uu.nl.

De SIG-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen. Dit zijn de leden die regelmatig naar de bijeenkomsten van de SIG Co-creatie komen:

  • Agenda

    Er zijn momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS