SIG Academic Writing

Veel docenten en begeleiders op de Universiteit Utrecht zijn bezig met vragen en uitdagingen rond het academisch schrijven van studenten. Een paar voorbeelden: Studenten blijken bij hun Ba- of Ma-thesis nog cruciale schrijfvaardigheden te missen; hoe komt dat en hoe kunnen we studenten beter voorbereiden op hun thesis? Feedback geven kost zo veel tijd; kan dat efficiënter? Studenten doen te lang over hun scripties; wat kunnen we daaraan doen? Wat kan ik doen als het basistaalvaardigheidsniveau van studenten onvoldoende is?

Bij het schrijven van promovendi komen vergelijkbare vragen naar voren: Hoe zorg ik ervoor dat iemand die vastloopt weer op gang komt? Wat helpt promovendi om effectiever te schrijven? Op welke momenten is het handig om samen naar een stuk te kijken en wanneer moet ik iemand juist loslaten en zijn eigen academische stem laten ontdekken?

We weten dat er op veel plekken binnen de UU succesvolle initiatieven zijn rond academisch schrijven. In deze Special Interest Group willen we deze kennis en expertise bundelen; kennis niet alleen uit de dagelijkse praktijk maar ook uit wetenschappelijk onderzoek. En niet alleen ‘best’ maar ook ‘bad’ practices.

We verwachten onderwerpen te bespreken als leerlijnen, efficiënte feedback, schrijfstrategieën, verklaringen van schrijfproblemen en organisatie van schrijfbegeleiding, maar dit is natuurlijk afhankelijk van de vragen en antwoorden van deelnemers. We hopen dat we met vereende krachten via deze nieuwe SIG de academische schrijfvaardigheid van onze studenten en promovendi en het werkplezier van docenten en begeleiders naar een hoger peil kunnen brengen De focus zal de ene keer meer op studenten liggen en de andere keer meer op promovendi. We verwachten dat inzichten vaak gemakkelijk naar de andere situatie te vertalen zijn.

SIG-bijeenkomsten

Op 16 mei 2024 vindt er weer een SIG-bijeenkomst plaats.

Contact

Voor vragen over deze SIG kun je contact opnemen met Miriam de Boer (m.deboer@uu.nl ) en/of Joy de Jong (j.c.dejong1@uu.nl). Wil je graag betrokken zijn bij deze SIG? Neem dan contact op met cat@uu.nl.

Trekkers van deze SIG

Renske Bouwer

Universitair Docent Taal & Educatie

Miriam de Boer

Trainer Adviseur Onderwijsadvies en Training

Joy de Jong

Coördinator Skills Lab

Esther Slot

Trainer Adviseur Onderwijsadvies en Training

Marjolein Verhoeven

Bachelorcoördinator Pedagogische Wetenschappen /

Projectleider Academische Schrijfvaardigheid

Krijn Vrijsen

Onderwijsinnovator, bachelor Biomedische Wetenschappen