Leergang voor Onderwijsdirecteuren

University library Utrecht Science Park
Universiteitsbibliotheek Uithof

De Onderwijsdirecteur is binnen de Universiteit Utrecht gepositioneerd als spin in het web. Hij of zij is verantwoordelijk voor kwaliteitsborging van het onderwijs en de toetsing, de motor achter onderwijsinnovatie en bewaakt dat het onderwijs en toetsing in overeenstemming blijven niet alleen met de eisen van internationale peers, maar ook met de uitgangspunten van het Utrechtse onderwijsmodel.

De Onderwijsdirecteur opereert in een complex krachtenveld en heeft een programmatische maar geen hiƫrarchische verantwoordelijkheid. Bovendien concurreert de onderwijstaak met onderzoek en valorisatie.

In deze beknopte leergang ontwikkelt de (aanstaande) Onderwijsdirecteur kennis en vaardigheden om deze verantwoordelijkheid doeltreffend te kunnen invullen. Het is een aanvulling op de leergang Onderwijskundig leiderschap. Het Centre for Academic Teaching and Learning coƶrdineert de leergang die bestaat uit drie bijeenkomsten en een duo-traject voor collegiale uitwisseling.

Eindtermen

De (aanstaande) Onderwijsdirecteuren die deze leergang doorlopen:

  • zijn ondergedompeld in de uitgangspunten van het Utrechtse onderwijsmodel en kunnen in hun eigen onderwijsdomein recht doen aan deze uitgangspunten;
  • kennen de opdracht en bevoegdheden van de Onderwijsdirecteur aan de Universiteit Utrecht;
  • beschikken over vaardigheden die hun onderwijsdirectie doeltreffend maken;
  • kennen de bestuurlijke context en praktische gang van zaken in het onderwijsdomein aan de Universiteit Utrecht;
  • hebben kennis en ervaring met collega-Onderwijsdirecteuren uitgewisseld;
  • hebben met een collega-Onderwijsdirecteur een duo gevormd voor collegiale uitwisseling.

De eerstvolgende leergang voor onderwijsdirecteuren gaat van start zodra er voldoende deelnemers zijn (10-14). Deelnemers worden voorgedragen door de decaan.

Wil je meer informatie? Neem contact met op ons op via cat@uu.nl.