Leergang didactiek onderwijs voor professionals

Naast onderwijs voor initiële studenten verzorgen universiteiten ook steeds meer onderwijs voor professionals (ovp). Dit type onderwijs brengt veel kansen, maar tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee voor cursusontwerp, begeleiding en assessment. De kenmerken, verwachtingen en (leer)behoeften van de professionals en de grote diversiteit binnen de doelgroep, maken dat dit onderwijs een andere aanpak vraagt dan het onderwijs aan initiële studenten.

Deze leergang ondersteunt docenten bij de (door)ontwikkeling van onderwijs voor professionals, met veel ruimte voor eigen leerdoelen, uitwisseling van ervaringen met collega’s en toepassing van het geleerde op de eigen onderwijspraktijk.

Inhoud van de leergang

De leergang bestaat uit drie gezamenlijke sessies, met daarnaast individuele coaching, intervisie en onderlinge uitwisseling. Sessie 1 behandelt de visie op ovp en de kenmerken van didactiek voor ovp, in sessie 2 gaan we in op het ontwerp van onderwijs voor professionals, sessie 3 is een terugkomsessie waarin de toepassing van het geleerde in de praktijk centraal staat.

Organisatie

  

Doelgroep?

Docenten en -ontwikkelaars van ovp van universitaire instellingen.

Aantal deelnemers

8 - 16

Locatie

De leergang vindt plaats op een locatie in Utrecht Centrum (op loopafstand van het station).

Programmabegeleiding:

De leergang wordt uitgevoerd door Sanne Elling en Hester Glasbeek, Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht.

Kosten

De gehele leergang kost €1.990,-

Voor deelnemers die werkzaam zijn bij één van de vier EWUU-partners (Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht) geldt een gereduceerd tarief.

Tijdpad

Tijdpad leergang ovp

 

Data

 

Deadline aanmelding

5 september 2024

 

Uitsluitsel over groepssamenstelling

 

9 september 2024

Intakes en voorbereiding sessie 1

 

9 - 26 september 2024

 

Sessie 1

Donderdag 26 september 2024

10-16 uur
 

Voorbereiding sessie 2

 

26 september - 17 oktober 2024

 

Sessie 2

Donderdag 17 oktokber 2024

10-16 uur
 

Atelieropdrachten + individuele coaching

 

17 oktober - 12 december 2024

Intervisiebijeenkomsten
(online)

5 november 2024, 9-10 uur

12 november 2024, 9-10 uur

27 november 2024, 9-10 uur

4 december 2024, 9-10 uur

 

Afsluitende bijeenkomst

Donderdag 12 december 2024

9.30-13 uur

 

Informatie en aanmelden: Je kunt je via dit formulier aanmelden

Contact: Voor meer informatie, of een voorlopige aanmelding kun je contact opnemen met: Sanne Elling, s.k.elling@uu.nl