Subsidie LifeLong Learning

Om LifeLong Learning binnen de universiteit op de kaart zetten, is er subsidie beschikbaar ter ondersteuning van het ontwikkelen van nieuw LifeLong Learning aanbod. Een project komt in aanmerking voor subsidie als de doelgroep 23 jaar of ouder is (tot aan aow-leeftijd), werkend of werkzoekend is in Nederland en het om post-initieel onderwijs gaat. Faculteiten en strategische thema’s kunnen een aanvraag doen ter ondersteuning. Dit gebeurt op basis van dual commitment. Meer informatie over de subsidiemogelijkheden van het Programma LifeLong Learning vind je hier.

Subsidie aanvragen

Voor het opzetten van nieuw LifeLong Learning aanbod is er een Toolkit beschikbaar. Deze Toolkit loopt door alle ontwikkelstadia heen en geeft praktische tips en tools. Daarnaast zit het subsidie-aanvraagtraject verwerkt in de Toolkit en vindt dus automatisch plaats bij het doorlopen van de stappen.

Loket LifeLong Learning

Sinds 1 september 2018 is het Loket LLL geopend, waar informatie en advies kan worden ingewonnen rondom nieuw en bestaand LifeLong Learning aanbod en de subsidiemogelijkheden. Elke vraag over LifeLong Learning is welkom!

Daarnaast verzorgt het Loket LLL onder meer de toegang tot het LifeLong Learningplatform.
Meer informatie over tools en services op het gebied van LifeLong Learning zie https://intranet.uu.nl/lifelong-learning.

Special interest group Didactiek in educatie voor professionals

Het Centre for Academic Teaching ondersteunt de special interest group Didactiek in educatie voor professionals. In deze SIG komen docenten samen die postacademisch of executive onderwijs (willen gaan) geven, om te leren van elkaars ervaringen. Klik hier voor meer informatie.

 

Bron: https://intranet.uu.nl/lifelong-learning