Stimuleringsfonds Diversiteit

Introductie-activiteit voor internationale studenten.

Docenten met een idee om het academisch onderwijs meer inclusief te maken, kunnen hiervoor een bijdrage aanvragen bij het Stimuleringsfonds Diversiteit. Met dit fonds stelt de Universiteit Utrecht jaarlijks € 50.000,- beschikbaar voor projecten en activiteiten die de universitaire diversiteit bevorderen. Het fonds is een initiatief van de Taskforce Diversiteit.

Projecten en activiteiten komen in aanmerking voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds als ze:

  • aansluiten bij het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht;
  • gedragen worden door minimaal twee faculteiten/directies;
  • bijdragen aan de bevordering van diversiteit bij een bredere doelgroep binnen de Universiteit Utrecht;
  • maximaal € 5.000,- per aanvraag bedragen;
  • er geen andere bronnen/subsidie binnen de Universiteit Utrecht beschikbaar zijn.

Een aanvraagformulier kan worden opgevraagd door te mailen naar diversity@uu.nl. Aanvragen zijn gedurende het hele jaar welkom. Als er geen budget meer over is, wordt de aanvraag meegenomen naar het volgende kalenderjaar. Er is budget beschikbaar tot en met 2020. Een beoordelingscommissie, bestaande uit drie leden van de Taskforce Diversiteit, beoordeelt de aanvragen. Uiterlijk twee maanden na ontvangst maakt de beoordelingscommissie bekend of de aanvraag is toegekend.