Stimuleringsfonds Diversiteit en Inclusie

Het Equality, Diversion & Inclusion Office van de Universiteit Utrecht stelt jaarlijks €25.000,- beschikbaar voor projecten en activiteiten die diversiteit en inclusie bevorderen onder studenten en medewerkers.

Criteria Stimuleringsfonds Diversiteit en Inclusie

Projecten en activiteiten komen in aanmerking voor het Stimuleringsfonds als ze:

  • aansluiten bij het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht;
  • relevant zijn voor meerdere faculteiten/directies;
  • bijdragen aan diversiteit en inclusie bij een bredere doelgroep binnen de Universiteit Utrecht;
  • maximaal € 5.000,- per aanvraag bedragen;
  • niet in aanmerking komen voor andere bronnen/subsidie binnen de Universiteit Utrecht.

Procedure

Een aanvraag doen kan als volgt:

  • beschrijf het project/de activiteit (maximaal 2 A4) en geef hierbij in ieder geval informatie over doelstellingen, resultaten, activiteiten, planning en reikwijdte. Voeg separaat een begroting toe;
  • mail deze informatie en de begroting naar diversity@uu.nl;
  • aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Houd er echter wel rekening mee dat aanvragen in de maanden januari, juli en augustus niet direct in behandeling genomen kunnen worden. Indien er geen budget meer resteert, wordt de aanvraag meegenomen naar de eerstvolgende periode. Er is budget beschikbaar tot en met 2020;
  • een beoordelingscommissie, bestaande uit drie leden van de EDI Stuurgroep, beoordeelt de aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar het voldoen aan de criteria zoals hierboven beschreven en naar spreiding over doelgroepen en doelstellingen van het EDI Office.
  • uiterlijk twee maanden na ontvangst maakt de beoordelingscommissie bekend of de aanvraag is toegekend.

Contact

Vragen? Stuur een mail naar diversity@uu.nl

Voorbeelden

Bekijk een actueel overzicht van de aanvragen die het Stimuleringsfonds Diversiteit en Inclusie heeft toegekend. Naast de aanvragen het Stimuleringsfonds ondersteunt bestaan er ook andere initiatieven ter bevordering van de diversiteit en inclusie bij de Universiteit Utrecht.

Flyer Stimuleringsfonds