Stimuleringsfonds Diversiteit en Inclusie

Het Equality, Diversion & Inclusion Office van de Universiteit Utrecht stelt jaarlijks €25.000 beschikbaar voor projecten en activiteiten die diversiteit en inclusie bevorderen onder studenten en medewerkers.

Criteria Stimuleringsfonds Diversiteit en Inclusie

Projecten en activiteiten komen in aanmerking voor het Stimuleringsfonds als ze:

  • aansluiten bij het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht;
  • relevant zijn voor meerdere faculteiten/directies;
  • bijdragen aan diversiteit en inclusie bij een bredere doelgroep binnen de Universiteit Utrecht;
  • maximaal € 5.000 per aanvraag bedragen;
  • niet in aanmerking komen voor andere bronnen/subsidie binnen de Universiteit Utrecht.

Procedure

Een aanvraag doen kan als volgt:

  • Beschrijf het project/de activiteit (maximaal 2 A4) en geef hierbij in ieder geval informatie over doelstellingen, resultaten, activiteiten, planning en reikwijdte. Voeg separaat een begroting toe.
  • Mail deze informatie en de begroting naar edi.office@uu.nl.
  • Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Houd er echter wel rekening mee dat aanvragen in de maanden januari, juli en augustus niet direct in behandeling genomen kunnen worden. Indien er geen budget meer resteert, wordt de aanvraag meegenomen naar de eerstvolgende periode. 
  • Een beoordelingscommissie, bestaande uit drie leden van de EDI Stuurgroep, beoordeelt de aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar het voldoen aan de criteria zoals hierboven beschreven en naar spreiding over doelgroepen en doelstellingen van het EDI Office.
  • Uiterlijk twee maanden na ontvangst maakt de beoordelingscommissie bekend of de aanvraag is toegekend.

Declaraties

Heb je subsidie ontvangen uit het Stimuleringsfonds EDI en wil je gemaakte kosten declareren?

Of je een medewerker of een externe bent, vraag  altijd bij het EDI Office een uniek kenmerk voor je uitgaven. Dit kenmerk vermeld je altijd als eerste. Daarna geef je een omschrijving van je kosten. Declareer daarna je kosten tot het afgesproken bedrag op het WBS-nummer CB.846100.3.01.022 “*BR* EDI Stimuleringsfonds”.

Medewerkers

Als medewerker dien je de declaratie in via mijn.uu.nl op bovenstaand WBS-nummer.

Kosten vooruitbetaald door faculteiten

Als de kosten zijn gemaakt door een faculteit, kunnen de kosten via een intercompany-booking op het WBS-nummer gedeclareerd worden.

Externen

Ben je niet in dienst bij de Universiteit Utrecht? Dien dan je declaratie in met het online formulier van de Universiteit Utrecht. 

Contact

Vragen? Stuur een e-mail naar edi.office@uu.nl.

Voorbeelden

Bekijk een actueel overzicht van de aanvragen die het Stimuleringsfonds Diversiteit en Inclusie heeft toegekend.