Word leraar in het voortgezet onderwijs

Kies voor flexstuderen en studeer in je eigen tempo

Wil je als professional een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid halen? Of ben je tweedegraadsleraar en wil je eerstegraads worden? Dat kan. Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Nieuw! Vanaf 1 mei 2019 kun je lerarenmasters flexibel, modulair doen via ‘flexstuderen’. Hiermee kun je studeren makkelijker combineren met werk en privé.

Je hebt een hbo-bachelordiploma

Leraar tweedegraads naar eerstegraads in hetzelfde vak

Je doet in dit geval eerst een premaster (maximaal 60 EC) en daarna de master Educatie & Communicatie in het schoolvak (90 in plaats van 120 EC, want je krijgt vrijstellingen). Deze master kun je alleen in voltijd volgen of via flexstuderenLet op: voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde kun je niet bij een universiteit een eerstegraads bevoegdheid halen. Dit kan alleen via een hbo-master.

Hbo-bachelor met veel vakken die gericht zijn op een schoolvak

 • Tweedegraads bevoegdheid halen? 
  Dat kan niet bij een universiteit, alleen bij een hogeschool.
 • Eerstegraads bevoegdheid halen? 
  Dat kan wel bij een universiteit, maar de weg is lang. Je doet dan eerst een premaster (60 EC) in voltijd of deeltijd. Daarna doe je de master Educatie & Communicatie in een schoolvak (120 EC) in voltijd of via flexstuderen.
Je hebt een wo-bachelor

Diploma in hetzelfde schoolvak (‘verwantschapstabel’)

 • Tweedegraads bevoegdheid halen? 
  Als je een wo-bachelordiploma hebt uit de 'verwantschapstabel' dan doe je de educatieve module (30 EC).

 • Eerstegraads bevoegdheid halen? 
  Heb je een wo-masterdiploma? In dat geval doe je de master LVHO (60 EC) in voltijd, deeltijd of via flexstuderen. In een enkel geval moet je daarna nog vakdeficiënties wegwerken.
  Heb je geen wo-masterdiploma? Dan doe je de master Educatie & Communicatie in een schoolvak (120 EC) in voltijd of via flexstuderen. In een enkel geval moet je nog vakdeficiënties wegwerken.

Diploma van andere, aan schoolvak verwante wo-bachelor of doctoraal

 • Tweedegraads bevoegdheid halen? 
  Dat is nu (op een enkele uitzondering na) nog niet mogelijk bij een universiteit.
 • Eerstegraads bevoegdheid halen? 
  Heb je een wo-masterdiploma? Je werkt eventuele vakdeficiënties weg en doet de master LVHO (60 EC) in voltijd, deeltijd of via flexstuderen.
  Heb je geen wo-masterdiploma? Je werkt eventuele vakdeficiënties weg en doet de master Educatie & Communicatie in een schoolvak (120 EC) in voltijd of via flexstuderen.
Je hebt wo-niveau en eerder verworven competenties

Als je geen hbo- of wo-diploma hebt, maar je kunt aantonen dat je wel werkt op wo-eindniveau en beschikt over eerder verworven competenties, dan kun je ook een eerste- en tweedegraads bevoegdheid halen, mits je al een baan hebt op een school voor voortgezet onderwijs. Je volgt dan het zij-instroomtraject.

Steeds ruimere toegang

De ‘verwantschapstabel’ en de toegangseisen voor de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) worden elk jaar iets verder verruimd.

Vrijstellingen met educatieve minor of module

Heb je een educatieve minor gedaan tijdens je bachelor of de educatieve module daarna? Dan krijg je vrijstellingen als je een eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen.

Vragen?

Is jouw situatie anders of heb je een vraag? Neem dan contact op met de studieadviseurs: Alice Bor of Corneline van Staalduinen, studieadviseur.gst@uu.nl