Student creëert eigen toetsvraag

  • Naam docent: Nies Kraan
  • Faculteit: Sociale Wetenschappen
  • Tool: Peerwise

Peerwise is een platform waar studenten (multiple choice)-vragen kunnen plaatsen. Hierop kunnen docenten en studenten feedback geven. En studenten kunnen tijdens het studeren een onderwerp direct toetsen door de vragen van andere studenten te beantwoorden.

Doelen

  • Studenten motiveren en dieper laten leren door zelf vragen te bedenken.
  • Interactie en creativiteit bevorderen.
  • Misconcepties kunnen signaleren.

Resultaten

Studenten vinden het gebruik van Peerwise nuttig en het verzinnen van vragen leuk en ook lastig. Studenten vinden wel dat er te veel makkelijke vragen in worden gezet. Het gebruik Peerwise werd als makkelijk ervaren, er waren bijvoorbeeld geen problemen met inloggen.