SIG Interculturele Competenties

Hoogwaardig onderzoek en onderwijs vraagt om internationale samenwerking en uitwisseling en steeds meer studenten en medewerkers met diverse nationaliteiten zijn verbonden aan de UU.  De Universiteit Utrecht stimuleert diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie: een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij aan een inspirerende en uitdagende leeromgeving. In diverse verbanden en projecten, werkt de UU aan de bevordering van interculturele competenties. 

De SIG Interculturele Competenties richt zich op de bevordering van professionalisering van docenten en betrekt daarbij de ontwikkeling van interculturele competenties van studenten en andere medewerkers. In deze SIG wisselen we ervaring uit, bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen en, waar mogelijk, willen we voorstellen formulieren voor de implementatie van de bevordering van interculturele competenties.

Trekkers van deze SIG: Jan ten Thije en Gery Nijenhuis 

Wil je graag betrokken zijn bij deze SIG? Neem dan contact op met cat@uu.nl.

  • Dit zijn de geplande bijeenkomsten voor deze SIG:

    Er zijn momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS

USO project Interculturele Competenties voor de UU

Als vervolg op het USO project Interculturele Competenties voor de Universiteit Utrecht (ICUU, 2017-2019) richt deze SIG zich op de bevordering van professionalisering van docenten en betrekt daarbij de ontwikkeling van interculturele competenties van studenten en andere medewerkers. Binnen het ICUU project blijkt deze gezamenlijke aanpak van drie doelgroepen vruchtbaar te werken. Inmiddels lopen er diverse andere projecten in verschillende faculteiten waarin de bevordering van interculturele competenties ook wordt nagestreefd. Deze SIG probeert ervaringen uit te wisselen, persoonlijke ontwikkeling van betrokkenen te bevorderen en waar mogelijk structurele en curriculaire oplossingen onder ogen te zien en mogelijke voorstellen te formuleren voor de implementatie van de bevordering van interculturele competenties op diverse niveaus.